Dank zij jou kunnen we onze plannen realiseren

 

Berchem, augustus 2018   

 

Beste Mevrouw, Mijnheer,

 

 

Mede dank zij onze campagne “Dekoloniseer de (lokale) samenleving” staat de dekoloniseringsgedachte sterker op de agenda. Begin dit jaar slaagden we erin om op 17 januari (verjaardag van de moord op Lumumba) tegelijkertijd in 6 steden de roep om een Lumumba-plein of –straat sterk te laten weerklinken. De viering op 30 juni in Brussel voor de inhuldiging voor een Lumumba-square was dan ook terecht. In Antwerpen bleef het stadsbestuur weerbarstig maar ook daar blijft de deur op een kier. 

Dekoloniseren betekent voor ons dat we bijvoorbeeld in onze openbare ruimte laten zien dat we andere perspectieven over verleden en toekomst hun plaats geven. Dat we de evenwaardigheid erkennen van al onze inwoners. Dat we stoppen met racisme.

 

Dekoloniseren was één van de 6 eisen van het Platform 21 maart” dat op 23/3 de nationale manifestatie “tegen racisme en voor sociale rechten” organiseerde. Deze 6 eisen vormden een basisplatform voor de antiracistische beweging die met 5000 mensen in Brussel opriepen voor een ander beleid. In 2019 staat een tweede editie van deze manifestatie op het programma. De volgende maanden zorgen we ervoor dat we sterker staan om onze eisen dichterbij de realisatie te brengen.

Dat doen we ook binnen de Coalitie voor een Interfederaal Actieplan Tegen Racisme. Sinds de verklaring van Durban in 2001 staat een dergelijk plan als actiepunt in elk regeringsakkoord. Deze coalitie heeft haar verlanglijstje aan de minister overhandigd en verhoogt de druk op de ketel voor een gepast gevolg.

 

Ondertussen werken we in het "Platform Praktijktesten Nu” verder aan de realisatie van proactieve praktijktesten op verschillende terreinen waardoor de strijd tegen racisme een sterk juridisch middel bijkrijgt.

Building Bridges 2.0 staat ook op stapel om te kijken hoe we een aantal belemmeringen die binnen de antiracismebeweging voor tweespalt zorgen, kunnen wegwerken. En in het kader van de 11.11.11 campagne rond migratie bieden we voor het tweede jaar onze expertise aan op het gebied van antiracisme. 

 

Om dit alles waar te maken is jouw steun onontbeerlijk. Waarvoor onze oprechte dank.

Je ontvangt een fiscaal attest vanaf een storting van minstens €40 op onze rekening BE39 0000 0001 1619. 

 

Met vriendelijke groeten,

PS1. Met je email-adres kunnen we je gemakkelijker op de hoogte houden van onze werking en campagnes. Stuur gerust een mailtje naar info@anti-racisme.bemet vermelding van “e-nieuwsbrief”. Je kan ook aangeven dat je wil meewerken.

PS2. Het fiscaal attest kan automatisch in je belastingsvoorstel verwerkt worden als we je rijksregisternummer kunnen vermelden. Dat zullen we doen, conform de regels van GDPR, als je dit ons doorstuurt of vermeldt bij de mededeling van de overschrijving.  

Ludo Segers                                                                                           Marius Dekeyser

Voorzitter                                                                                                coördinator