Gelijke kansen in Vlaanderen? Verontrustende cijfers

Het realiseren van gelijke kansen vormt een enorme uitdaging voor Vlaanderen. De invloed van socio-demografische kenmerken in verschillende levensdomeinen is immers groot. De meerderheid van de inwoners in Vlaanderen vindt het niet rechtvaardig dat deze kenmerken iemands kansen verminderen.

Onderzoek toont aan dat mensen met een niet-Europese migratieachtergrond:

  • drie keer meer kans hebben om laag geschoold te zijn dan autochtonen

  • drie keer meer kans hebben om huurder te zijn

  • drie keer meer kans hebben om niet te participeren aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis

  • drie keer meer kans hebben om werkloos te zijn

  • twee keer meer kans hebben om te werken als arbeider

Bron: Studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid: “Het leven zoals het is en zou moeten zijn. De publieke opinie over gelijke kansen in Vlaanderen.” (november 2011)