Hand in Hand rekent op u

België en Vlaanderen evolueren steeds sneller naar een zogenaamd superdiverse samenleving. In een dergelijke samenleving is er geen duidelijke of homogene meerderheid meer aanwezig maar wordt de bevolking samengesteld uit een mozaïek van minderheden, met mensen van verschillende migratieachtergronden, uit verschillende sociale groepen, met een diverse religieuze achtergrond. Een dergelijke evolutie is op zich niet positief of negatief, maar gewoon een demografisch feit. Het is wel belangrijk hoe we met deze gegevenheid omgaan. De discussies en spanningen in onze superdiverse samenleving laaien af en toe hoog op.

In deze ontwikkelingen wil Hand in Hand een constructieve rol spelen. We streven naar een samenleving waarin racisme en discriminatie bestreden worden en we doen dit zonder onnodig te polariseren, met respect voor alle betrokkenen. Door in te zetten op dialoog en constructieve oplossingen, werken we aan een gemeenschappelijke basis die een positieve invulling van de superdiversiteit mogelijk maakt. Van de overheid verwachten we echter dat ze deze superdiverse samenleving mee op de rails helpt zetten en zorgt voor de broodnodige aanpassingen in onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, ...

Ondertussen gaan de huidige Vlaamse en federale regering in de verkeerde richting. Mensen met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en de situatie werd alleen maar erger door de economische crisis. Discriminatie speelt hier nog steeds een grote rol. Tegelijk houdt ons onderwijs onvoldoende rekening met de nieuwe superdiversiteit.

Hand in Hand is dan ook meer dan broodnodig. Dit bleek ook op de Inspiratiedag van 27 september en uit de grondige bevraging bij onze achterban. Een overgrote meerderheid ziet ons als een geschikte organisatie om "autochtone" Vlamingen en mensen met een migratieachtergrond te verbinden in campagnes voor meer solidariteit en tegen discriminatie. In ons aller belang.

Tegelijk kampen we echter met een chronisch gebrek aan mensen en middelen om deze grote ambities waar te maken. De besparingsmaatregelen van de overheid maken het ons niet gemakkelijker. We willen daarom op u beroep doen. Steun ons als vrijwilliger door aan onze campagnes mee te werken (er komt een nieuwe aan in 2015) of door een handje toe te steken bij de landelijke werking. Financieel steunen kan ook, om onze campagnes te kunnen bekostigen. Hand in Hand rekent op u om de evolutie naar een superdiverse samenleving op een constructieve wijze te kunnen begeleiden.

Zin in vrijwilligerswerk? Stuur een mailtje naar info@anti-racisme.be en we nemen contact met u op.
Liever een gift? Stort dan op BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Bij voorbaat dank.