kandidaat dekoloniseer-baanbre(e)k(st)er

Hand in Hand tegen racisme vzw is op zoek naar mensen die in de loop van de geschiedenis een baanbrekende rol hebben gespeeld in de strijd tegen racisme en kolonisatie. Tegen eind april willen we komen tot een lijst van 100 personen die een voorbeeld voor velen zijn in hun verzuchtingen naar een wereld zonder racisme.

Hier vind je de voorlopige lijst.

De personen die we zoeken moeten minstens voldoen aan volgende voorwaarden: 

- ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen racisme en/of kolonisatie

- ze zijn niet meer in leven

- ze hebben hun strijd tegen racisme en kolonisatie gekoppeld aan een strijd voor een betere wereld voor iedereen

Een selectiecomité zal beslissen over de aanvaarding van de kandida(a)t(e) in de lijst van 100 baanbre(e)k(st)ers. Het selectiecomité zal de voordra(a)g(st)er op de hoogte brengen van de beslissing.