Sit-in en "Stay Away" dag 18 december "Wij zijn de meerwaarde"

TOGETHER FOR DIGNITY

Mensen van Congolese en Marokkaanse origine hebben een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van België. Maar die erkenning is ver te zoeken bij sommige politici. Volgens de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie bestaan er 'nuttige' en 'onnuttige' migranten.
Uit verontwaardiging over deze uitspraak organiseert het Collectief Together for Dignity een sit-in op 18 december 2014 op het Poelaertplein in Brussel om 12u (tot 14u). Hand in Hand steunt deze actie en roept iedereen op om deel te nemen.

Oproep van het Collectief "TOGETHER FOR DIGNITY"

Mensen van Congolese en Marokkaanse origine hebben een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van België. Maar die erkenning is ver te zoeken bij sommige politici. Volgens de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie bestaan er 'nuttige' en 'onnuttige' migranten.
In 2011 schreef Theo Francken op Facebook: "Ik kan me wel iets voorstellen bij de economische meerwaarde van de Joodse, Chinese en Indiaanse diaspora, maar minder bij de Marokkaanse, Congolese of Algerijnse. Of is dat te aangebrand?"

Wij zijn verbolgen over het gemak waarmee zo'n uitspraken gedaan kunnen worden. Wij zijn bezorgd welke invulling hij zal geven aan de bevoegdheid asiel en migratie. Theo Francken heeft het in zijn persoonlijke correspondentie over 'kutmarokkaantjes' en noemt de grootschalige kolonisatie en plundering van Congo een 'winstgevende' onderneming, zonder enig oog te hebben voor de miljoenen slachtoffers die daarmee gepaard gingen.

Als u ook verbolgen bent, dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan een sit-in op 18 december 2014 op het Poelaertplein in Brussel (12u tot 14u). 18 december is de Dag van de Migrant, en op die dag willen wij als Collectief Together for Dignity tonen dat wij deel uit maken van dit land in al haar facetten. Wij weigeren de inwoners van dit land te laten opdelen in 'economisch nuttige' en 'economisch onnuttige' mensen.

Wij verwachten van de overheid dat die alle burgers als gelijkwaardig behandelt en dat er geïnvesteerd wordt in elk individu. Alleen zo kunnen al die talenten zich ontwikkelen. Ieder van ons is een meerwaarde. Een overheid die dat niet inziet, zet de toekomst van dit land op het spel.

Eis aan de eerste minister

Wij eisen dat premier Charles Michel een duidelijk standpunt inneemt tegen de uitlatingen van Theo Francken. De regering moet eindelijk de nodige maatregelen treffen om racisme te bestrijden zoals de invoering van praktijktesten en positieve actie. 

Laten we dus talrijk zijn op 18 december zodat we kunnen tonen dat we werkelijk één gemeenschap zijn, en dat we allemaal begrippen als 'goede' en 'slechte' migranten verwerpen. Laten we samenkomen voor onze waardigheid als mensen, Together For Dignity!

Het Collectief Together for Dignity ontstond na de oproep van Pat Potoma, Hélène Madinda en Beatrice Léonard Lomami.

Steun Together for Dignity door op 18 december:

• niet te consumeren of/en uw zaak te sluiten tussen 12u en 14u 
• mee te doen aan de sit-in op het Poelaertplein
• een wit stuk stof aan uw raam te hangen
• de oproep van het Collectief te ondertekenen
• dit evenement te delen op Facebook
• uw solidariteit te tonen op Twitter via de hashtag #togetherfordignity

Alle info op de facebookpagina van het event "Wij zijn de meerwaarde",https://www.facebook.com/events/1520221624884771/?ref=22

 

Tags