Archief

Hand in Hand betoogde onlangs in Antwerpen tegen discriminatie bij aanwerving en tewerkstelling. Parallel hiermee mailden bijna 2000 sympathisanten ons rappel met eisen voor een antiracistisch tewerkstellingsbeleid naar de lokale politieke partijen in 201 gemeenten. Een 75-tal afdelingen van diverse politieke strekkingen in meer dan 50 gemeenten reageerden overwegend positief. De concrete maatregelen om dit te realiseren variëren van partij tot partij en soms ook tussen partij-afdelingen onderling. Na de verkiezingen zal Hand in Hand dit verder opvolgen.

Een korte...>>>

Uit de statistieken van de VDAB blijkt een grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen”. Eén op vier werkzoekenden in Vlaanderen behoort tot een etnisch-culturele minderheid. Met of zonder Belgische nationaliteit, hier of buiten de Europese Unie geboren, hoog- en laaggeschoold, … Allen samen hebben ze gemiddeld vier tot vijf maal meer kans om werkloos te zijn dan mensen die hier al enkele generaties wonen, geen vreemde naam hebben of een andere huidskleur. Opleidingsachterstand en taalproblemen kunnen dit maar deels verklaren, discriminatie en vooroordelen spelen een grote rol....>>>