Tijd voor verandering - geen discriminatie bij aanwerving

Gelieve dit bericht door te mailen naar uw vrienden en kennissen.
Bedankt!

De werkloosheid bij de zogenaamde allochtonen of nieuwe Belgen is onrustbarend hoog (tot vier maal hoger dan bij autochtonen). Ook voor wie hier geboren is, de taal perfect spreekt en het juiste diploma heeft blijft er een kloof die alleen verklaard kan worden door discriminatie en racisme.

Werk is de sleutel tot volwaardige deelname aan de samenleving. Mensen van etnisch-culturele minderheden de toegang tot werk ontzeggen is niet alleen een schending van  hun mensenrechten, het verarmt ook de maatschappij in haar geheel. Talenten, energie en creativiteit van een hele bevolkingsgroep worden niet gebruikt. Met als gevolg een tikkende tijdbom van sociale problemen.

Tijd voor verandering inderdaad! De overheid moet het goede voorbeeld geven, te beginnen in de steden en gemeenten (in Antwerpen is één op de twee werkzoekenden allochtoon). Tijd voor een ander beleid: Hand in Hand en een hele reeks partnersorganisaties vragen om een actief tewerkstellingsbeleid waardoor er op korte termijn veel meer allochtonen aan de slag kunnen. Uiteindelijk in verhouding tot hun aandeel in de bevolking.

Vindt u dit ook? Teken dan ons rappel op www.anti-racisme.be en mail zo deze boodschap naar alle politieke partijen in uw gemeente. Stuur daarna deze mail door naar al uw vrienden en kennissen, met de vraag dit ook te doen.

Hand in Hand dankt u voor uw steun.

 

 

Tags