Waar blijft het langverwachte actieplan tegen racisme van deze regering?

'Het antiracistische middenveld verwacht van een Actieplan tegen Racisme dat het vooroordelen en stereotypen net bestrijdt in plaats van ze te bekrachtigen en te versterken', schrijven 50 middenveldorganisaties. Ze roepen bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir op om er snel werk van te maken.

Het nationaal actieplan tegen racisme waartoe België zich in 2001 op de VN-conferentie in Durban engageerde, ligt er anno 2018 nog steeds niet. Maar na afronding van het interfederaal actieplan tegen discriminatie van LGBTI beloofde Staatssecretaris Zuhal Demir om er eindelijk werk van te maken. Wel spreekt ze niet langer van een actieplan tegen racisme maar van een 'Samenlevingsplan'. Dat moet àlle vormen van radicalisme, racisme en samenlevingsproblemen aanpakken. Het antiracistische middenveld waarschuwt dat ons land na 17 jaar het zich niet kan permitteren om onder de lat door te gaan.

Omdat we nog geen draft van het plan konden inkijken, baseren we ons op de uitspraken van de Staatssecretaris in media en parlement. Haar nieuwe beleidsnota verklaart die beleidsshift met het argument dat autochtonen in sommige steden vandaag een minderheid zijn. Op 7 juli stelde ze in De Standaard dat 'ook aan allochtone kant er overduidelijk racisme en minachting voor onze samenleving bestaat'. Haar Samenlevingsplan wil ook gaan over 'racisme tegenover autochtonen' en over 'de plaats van religie, de rechten en plichten van iedereen'. En vooral over de 'common ground van onze samenleving, een set van niet-onderhandelbare waarden, bijvoorbeeld vervat in een nieuwkomersverklaring'.

Het nationaal actieplan tegen racisme waartoe België zich in 2001 op de VN-conferentie in Durban engageerde, ligt er anno 2018 nog steeds niet. Maar na afronding van het interfederaal actieplan tegen discriminatie van LGBTI beloofde Staatssecretaris Zuhal Demir om er eindelijk werk van te maken. Wel spreekt ze niet langer van een actieplan tegen racisme maar van een 'Samenlevingsplan'. Dat moet àlle vormen van radicalisme, racisme en samenlevingsproblemen aanpakken. Het antiracistische middenveld waarschuwt dat ons land na 17 jaar het zich niet kan permitteren om onder de lat door te gaan.

Omdat we nog geen draft van het plan konden inkijken, baseren we ons op de uitspraken van de Staatssecretaris in media en parlement. Haar nieuwe beleidsnota verklaart die beleidsshift met het argument dat autochtonen in sommige steden vandaag een minderheid zijn. Op 7 juli stelde ze in De Standaard dat 'ook aan allochtone kant er overduidelijk racisme en minachting voor onze samenleving bestaat'. Haar Samenlevingsplan wil ook gaan over 'racisme tegenover autochtonen' en over 'de plaats van religie, de rechten en plichten van iedereen'. En vooral over de 'common ground van onze samenleving, een set van niet-onderhandelbare waarden, bijvoorbeeld vervat in een nieuwkomersverklaring'.

De inleiding van het Interfederaal Actieplan LGBTI stelt dat de politieke belangstelling, de politieke wil en de politieke daadkracht ervoor hebben gezorgd dat België in 2016 als tweede gerangschikt werd op de ILGA-ranking. Het formuleert de gezonde ambitie dat ons land die koppositie blijvend kan bezetten. Een dergelijke ranking bestaat niet voor racisme. Wel bengelt ons land al sinds het begin van de Europese vergelijkende statistieken onderaan de ladder als het gaat over de werkzaamheidsgraad van personen met migratieachtergrond. En van alle OESO-landen kampen we met de grootste etnische kloof tussen scholieren mét en zonder migratieachtergrond. Aan uitdagingen dus zeker geen gebrek. Nu nog de juiste ambities formuleren en ze scherp stellen.

De Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme bestaat uit volgende ondertekenaars:

ACLI Vlaanderen vzw, ACOD cultuur, ACV-CSC, AIF+ vzw, Asbl Objectif - mouvement pour l'égalité des droits, Asbl Union, Balkan LGBTQIA+, Bamko asbl, BePax, BOEH!, Bruxelles Panthères, CBAI asbl, Collectif Contre l'Islamophobie, ella vzw | Kenniscentrum gender en etniciteit, ENAR Europe, ENAR Belgium, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, FENIKS vzw, Furia, Hand in Hand tegen racisme vzw, Hand-in-Hand Gent, Hart boven Hard, Internationaal Comité vzw, Job@Ubuntu, Karamah EU, Kif Kif vzw, Le Collectif Mémoire Coloniale de Lutte contre les Discriminations, Le Monde des Possibles - Liège, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits de l'Homme, Merhaba vzw, Minderhedenforum, MRAX, Mwinda Kitoko, Netwerk tegen Armoede, ORBIT vzw, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, RainbowHouse, Réseau de Soutien aux Victimes Brésiliennes de la Violence Domestique, RIMO Limburg vzw, RoSa vzw, Samenlevingsopbouw sector, School zonder Racisme vzw, SHARE (Forum des Migrants ), Tayush, Union des Progressistes Juifs de Belgique, Vie féminine, VZW Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen Oostende, Welzijnszorg.