Wat hebben we geleerd in juni?

"We zullen winnen. Niet zij. wij. "

 Op 3 juni, in het hart van Londen, reed een bestelwagen in op voetgangers. Even later was er ook een steekpartij in Borough Market, een nabijgelegen toeristische buurt. Zeven mensen kwamen om het leven. Op 4 juni was dit de facebookpost van Staatssecretaris Francken. Hij voegde eraan toe “Ik respecteer ieders mening en emotie, maar zelf voel ik geen gelatenheid, ‘pray for’, kumbaya of kaarsjesmoment meer opkomen. Ik voel woede, vechtlust en vastberadenheid”. Het werd ondertussen 4682 keer gedeeld. 
Francken gaat er blijkbaar van uit dat je het van terroristen kan winnen als je meegaat in hun verhaal van "wij" en "zij". Ondertussen weten we beter. 

Enkele dagen later antwoordde de burgemeester van Mechelen, Somers, in De Morgen: "Ja, ik voel die vechtlust ook. Maar we moeten op een slimme manier vechten, de juiste tegenstander kiezen. De aanslagen vernietigen ons vermogen tot empathie, en net daarom moeten we daarin investeren. Zeker beleidsmakers mogen geen lafaards zijn, maar moeten moedig zijn en durven zeggen dat iedereen inspanningen moet doen. Ik wil niet huilen met de wolven in het bos, ik wil geen brutaal discours."

Huwelijk Balkacem

Fouad Belkacem zit een celstraf uit in Hasselt wegens oproep tot terrorisme. Op 13/6 huwt hij met de moeder van zijn kinderen. Reden voor N-VA om de afschaffing van de dubbele nationaliteit weer eens op de agenda te zetten.  De mensen van Black Speaks Back vragen aan mensen van kleur wat zij ervan denken. Zie hier

 

Een kind sluit je niet op. Punt.

Op 14 juni lanceert het ‘Platform Kinderen op de vlucht’ de campagne ‘Een kind sluit je niet op. Punt.’ (http://www.eenkindsluitjenietop.be) Concrete aanleiding voor de campagne zijn de plannen van de federale regering voor de bouw van een nieuw gesloten centrum voor gezinnen met kinderen. Het Platform stelt: ‘Volgens het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat door België werd geratificeerd, en volgens de Belgische grondwet moet het hoger belang van het kind altijd de eerste overweging zijn in alle beslissingen die het kind aangaan. Detentie van kinderen is nooit in hun belang’. ‘De ingrijpende, nefaste impact van detentie op de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van kinderen is al herhaaldelijk aangetoond.’ Ook het Europees Hof van de Rechten van de Mens zit op dezelfde lijn. Het beginsel van het hoger belang van het kind is trouwens ook in de Belgische Grondwet verankerd. In 2008 werd de praktijk van het opsluiten van gezinnen met kinderen stopgezet nadat België werd veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in onaangepaste omstandigheden. (België werd veroordeeld in 200624, in 201025 en 201126.)
Het bijhorende filmpje van de campagne kreeg op facebook al 125248 weergaven.

 

Islamdebat versie 321

Het weekblad Knack publiceert op 13/6 nog maar eens een bijdrage over het islamdebat. Ook dit keer met twee witte hoogopgeleide heren. (hier).

Het is Boudry die meerdere keren uit de bocht gaat met bijvoorbeeld "Ik stoor me aan publicaties als MO* Magazine, De Wereld Morgen of Kif Kif, die totaal doorgeschoten zijn in een soort antiwesters cultuurrelativisme." Hij steunt ook Gwendoly Rutten die onze samenlevingsvorm superieur vindt. Hij heeft het ook gemunt op "gutmenschen" als John Vandaele, Ico Maly, Matthias Somers, Maartje Luif, Gaea Schoeters, Ignaas Devisch, Paul Goossens, Tariq Ramadan, Rik Coolsaet, Rachida Aziz en Karen Armstrong. 

"Gutmensch" is een term die graag gebruikt wordt door exteem rechts  in haar strijd tegen alles wat naar politieke correctheid riekt. 

John Vandaele dient Boudry van repliek op de internetsite van MO*.

Ook Youssef Kobo voelt zich aangesproken (hier). Hij citeert Professor Naveed S. Sheikh die enkele jaren geleden onderzocht welke beschaving doorheen de geschiedenis het meeste bloed aan de handen heeft. Hij deelde de wereld op in zeven cultuurblokken op - Westerse, Communistische, Chinese, Boedhistische, Inheemse, Islamitische en Indische beschaving - en onderzocht daarop de 3000 bloedigste oorlogen en gewelddaden die tussen het jaar 0 en 2008 plaatsvonden. Van de zeven beschavingen kwam onze Westerse beschaving op de eerste plaats uit met een geschat aantal van tussen de 449 en 708 miljoen dodelijke slachtoffers. De Islamitische beschaving kwam op de zesde plaats uit met een geschat aantal van 31 miljoen dodelijke slachtoffers.

Rachida spreekt

De Brusselse KVS bracht op 20/6 een avond van en met Rachida Lamrabet, Nadia Fadil, Annelies Verbeke, JuniorCesar (Junior Sephunyane Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar Jnok), Joke van Leeuwen, Michael De Cock e.a. 
Aanleiding was haar ontslag bij Unia omwille van haar werk voor de KVS waarin een personage in boerka de verdediging opneemt om dit lichaam en gezicht bedekkend kledingstuk te dragen.
DeWereldMorgen bracht een mooi verslag.

De deelnemers aan deze avond zijn niet mals voor Unia. Bijvoorbeeld Eva Brems, hoogleraar mensenrechten aan UGent: “Toen ik me met een opiniestuk in het debat mengde, ging ik ervan uit dat ik Rachida en Unia samen steunde. De mogelijkheid dat Unia Rachida niet zou steunen kwam zelfs niet bij mij op. Toen duidelijk werd dat men Rachida opofferde, was ik oprecht diep geschokt.” En “Het werd namelijk duidelijk dat Unia die politieke kritiek deels heeft geïnternaliseerd en zo haar eigen onafhankelijkheid compromitteert.” Brems vraagt zich af: “Wat is erger vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid? Dat men zou ingaan op een vraag van de minister om een medewerkster te ontslaan vanwege haar standpunt? Of dat de minister het niet eens hoeft te vragen omdat de organisatie de visie van de minister zich al eigen heeft gemaakt? De mutatie van mensenrechtenwaakhond naar -schoothond is al ingezet.”

Rachida Lamrabet heeft sinds haar ontslag goed kunnen nadenken wat er werkelijk aan de hand was. Volgens haar zorgt haar achtergrond voor verwarring en vallen mensen terug op een aantal stereotype opvattingen die ze verbinden aan haar vermeende identiteit als, de vreemdelinge, de moslima. Van daaruit stelt men dan dat wat haar personage zegt, dit de mening is van Rachida zelf. Dat laat dan toe aan haar werkgever om haar te beschuldigen van "De goddelijke wet boven de burgerlijke wet te willen plaatsen." 

Nadia Fadil, sociologe (KU Leuven), stelt zich de vraag hoe het mogelijk is dat een orgaan dat pretendeert op te komen voor antiracisme, een van haar weinige personeelsleden met een migratieachtergrond ontslaat, omwille van diens antiracistische mening. Dat heeft volgens haar te maken met de dominante visie op racisme binnen onze samenleving. Deze visie vertrekt vanuit een moreel oordeel. Extremisten kunnen dan niet racistisch behandeld worden. Boerka-draagsters zijn extremisten en geen slachtoffers en mogen dus niet verdedigd worden. 
Er is ook een ander antiracisme, één dat vertrekt vanuit een visie op discriminerende structuren die minderheden systematisch marginaliseren. Dit structureel racisme verhindert een herverdeling van geproduceerde rijkdommen. Maar dit leidt er ook toe dat mannen en vrouwen die, omdat ze van extremisme beticht worden, hun spreekrecht binnen deze maatschappij onherroepelijk verliezen.

 

Praktijktesten

Het federaal parlement keurde op 2 juli 2015 een resolutie goed "tot invoering van gerichte controles inzake discriminatie op
de arbeidsmarkt". Daarin werd voorzien dat binnen de twee jaar een evaluatie zou volgen van de systemen van zelfregulering van de verschillende bedrijfssectoren. 
Het blijkt nu dat van de meer dan 2.200 inspecties op de Vlaamse arbeidsmarkt er afgelopen jaar slechts 103 gericht waren op de aanpak van discriminatie. Dat is net geen 5 procent. Slechts in tien gevallen kon de inspectie discriminatie vaststellen.
Onder leiding van UCL-professor Françoise Tulkens en UA-emeritus Marc Bossuyt hebben de experten een lijvig document opgesteld met 33 aanbevelingen.
Eén van de aanbevelingen betreft praktijktesten. Daarbij is het van belang dat de arbeidsinspectie een uitdrukkelijke wettelijke bevoegdheid krijgt om zelf gerichte controles uit te voeren door middel van praktijktesten. 
“Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft altijd verkondigd dat hij wachtte op de evaluatie om het wetsontwerp uit te werken", zegt Jihad Van Puymbroeck van het actieplatform Praktijktesten Nu. "Dat excuus vervalt nu."
Het actieplatform is ook vragende partij om het middenveld te betrekken bij de verdere uitwerking.

Suske en Wiske en racisme

23 juni publiceert De Standaard het zoveelste vervolgverhaal van de strip van Suske en Wiske. Met veel zin voor promotie wordt wereldkundig gemaakt dat er blote borsten van de Afrikaanse zeegodin Mami Wata te zien zijn.

Wat vele blanke lezers niet opviel was de racistische voorstelling van een Afrikaanse man, met grote lippen en al. De verwijzing naar apen was duidelijk. Dalilla Hermans deed meteen een oproep op haar facebookpagina onder de hashtag #nomoremonkeybusiness. De schrijfster hield het positief: "Ik denk dat dit beter kan en ik denk dat ik genoeg creatieve vrienden heb. Dit is een oproep aan iedereen met een beetje creatief talent om een tekening te maken van een Afrikaanse man waar mijn haren niet recht van gaan staan. Met al die prachtige beelden wil ik iets doen en aan striptekenaars en vooral aan Studio Vandersteen laten zien dat het anders kan en dat het beter kan en dat we deze shit niet meer hoeven te pikken." Enkele dagen later stroomden tientalle tekeningen binnen met realistische tekeningen van mensen met kleur.

 

Geweld tegen politie en ramadan

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, slaagt er nogmaals in om de moslimgemeenschap te stigmatiseren. "Geweld tegen de ordediensten is een jaarlijks terugkerend fenomeen na de ramadan, maar nu loopt het de spuigaten uit" orakelde hij op 27/6 op VTM-nieuws. Waar hij zijn gegevens haalt is onduidelijk. Er zijn ondertussen wel cijfers gepubliceerd die zijn verhaal tegenspreken. Hij dreigde daarenboven met mensen het land uit te zetten. Daarmee maakt hij nog eens duidelijk dat hij niet voor iedereen dezelfde rechtsregels wil doen gelden. Moslims worden als tweederangs gepercipieerd. De vele verhalen, ook van racisme binnen het Antwerps politiecorps, die ondertussen bovenkomen laten zien dat de versie die enkel met de vinger naar buurtbewoners en -jongeren wijst, niet klopt. Een vergadering in de buurt met jeugdwerkers en organisaties werd belegd om te zien hoe het nu verder moet. Het stadsbestuur stuurt haar kat en zegt “dat de buurt niet gebaat is met het mediacircus dat met deze vergadering samengaat”. 

Op 30 juni gaat een open brief van Raz Yac aan de burgemeester viraal. (hier) In de brief onder meer volgende passage: "Aan Bart De Wever, onze burgemeester, die ongetwijfeld ook veel kiesstemmen kreeg van deze gemeenschap. Wees een Burgervader voor iedereen. Bekijk eerst de medaille aan de beide kanten alvorens een partij te kiezen. Scheer geen hele gemeenschap over dezelfde kam. Laat de islam hierbuiten want de Ramadan heeft hier niets mee te maken. Kom af met maatregelen die het probleem oplossen in plaats van het vuur aan te wakkeren met verstrengde pascontroles. Dreig niet met uit het land te zetten, want die jongeren zijn meer Belg dan jij verwacht dat ze zijn. Laat dat Rechtse kantje van u achterwege en zet uw werk voort zoals het hoort. "

 

                                                                    Ludo 2/7/2017