Wat kan je doen als vereniging n.a.v. 21 maart, dag tegen racisme?

21 maart is de internationale dag tegen racisme.
Plaats de banner van jobdiscriminatie en maak duidelijk dat je als vereniging tegen racisme bent.

Beste vereniging,

Vrijdag 21 maart vieren we de internationale dag tegen racisme, ooit begonnen als een herdenking van de wandaden van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Misschien vraagt u zich af wat hiervan de zin is in 2014 in Vlaanderen? De apartheid is toch al lang afgeschaft en bij de begrafenis van Nelson Mandela kwamen alle wereldleiders hun eerbetoon geven. Er vallen inderdaad gelukkig geen doden en we hebben zelfs een wetgeving tegen racisme waar we internationaal complimenten voor krijgen. Zowat alle politieke partijen spreken zich uit tegen racisme en onze overheden voeren in de lijn van Europa een beleid tegen discriminatie. Geen probleem dus?

Het racisme is minder spectaculair en krijgt minder media-aandacht maar de gevolgen zijn minstens even zwaar.  Op het vlak van onderwijs, huisvesting en tewerkstelling zijn de cijfers onrustbarend. Steeds nieuwe studies, ook van de overheid, tonen aan dat Vlaanderen én België schromelijk tekort schieten in  een effectieve aanpak van de gevolgen van vooroordelen op deze levensbelangrijke domeinen (zie b.v. de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor). Vooral de tewerkstelling van mensen met een “vreemde” afkomst, blijft ondermaats, ook al zijn ze hier geboren, spreken ze perfect Nederlands en hebben ze het juiste diploma.   ENAR,  het Europees Netwerk tegen Racisme, toont in haar pas verschenen rapport nogmaals aan dat België zwaar achterop hinkt vergeleken bij andere Europese landen (De Standaard, 17/3/14).   De eenzijdige focus op de inspanningen die “allochtonen” zelf moeten leveren,  hoe belangrijk ook, onderschat de huizenhoge drempels en vooroordelen die bewust of onbewust aanwezig blijven.

Samen met een hele reeks partners, waaronder de drie vakbonden (*), vragen we daarom naar aanleiding van de komende verkiezingen dat de politieke partijen hier eindelijk werk van maken. Zowel door actief discriminatie en racisme te bestrijden, als door pro-actief een evenredige arbeidsdeelname af te dwingen. Het volledige campagneplatform vindt u op www.jobdiscriminatie.be/eisenprogramma

Wil u als vereniging zich ook “outen” tegen racisme naar aanleiding van 21 maart? Dan kan dat bijvoorbeeld door de banner van onze campagne (tijdelijk of tot aan de verkiezingen) op uw website te plaatsen. Zo toont u mee aan de politieke partijen dat er in Vlaanderen een draagvlak is om dit aan te pakken. De banner vindt u op http://jobdiscriminatie.be/materiaal-downloaden. Of u kan via een nieuwsbericht een link maken naar onze campagnesite en uw achterban oproepen de campagne te steunen.

Zelf formeel steunen als vereniging kan uiteraard ook. Klik op www.jobdiscriminatie.be op “ik steun” en vervolgens op “ik steun als organisatie” en onderteken het platform. Uw organisatie komt samen met een eigen boodschap op de campagnewebsite.

En wie nog meer wil doen, klikt op http://jobdiscriminatie.be/wat-kan-je-doen-als-vereniging voor alle mogelijkheden.

Bedankt bij voorbaat!

Met vriendelijke groeten,

Ludo Segers en Marius Dekeyser, namens Hand in Hand tegen racisme vzw en de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

(*) Campagnepartners: Hand in Hand vzw samen met Minderhedenforum, ODiCe, ROJM, Victoria Deluxe, Kif Kif, Afrikaans Platform, ACV,  ACLVB, Hand in Hand Gent, Vlaams ABVV, sector Samenlevingsopbouw, Internationaal Comité vzw en De8.

 

Tags