activist mobilisatie acties Platform2103

activisten die willen meewerken aan de mobilisatie voor de manifestatie van 21 maart 2020, kunnen hier hun gegevens doorgeven.

Wat?

 • spandoek dragen tijdens manifestatie
 • beachflag of vlag dragen tijdens manifestatie
 • uitdelen flyers tijdens evenementen
 • lokaal evenement mee organiseren
 • als steward optreden tijdens manifestatie
 • vergaderingen bijwonen en taken opnemen
 • handje toesteken bij praktische voorbereiding, aanmaak spandoeken, borden, ...

Kenmerken

 • In aanloop naar manifestatie: Moment zelf te kiezen
 • Tijd: afhankelijk van keuze
 • plaats: normaal op het secretariaat maar kan eventueel op andere plaats + thuis
 • hulpmiddel: vragen aan secretariaat 
 • coach-platform: secretariaat Hand in Hand