We voeren campagnes

a. Tegen racisme en discriminatie

Onze maatschappij heeft een blinde vlek wat betreft structureel racisme. Dat soort racisme is niet direct zichtbaar op straat. Niemand ziet het wanneer je nogmaals wordt afgewezen in je zoektocht naar een goede woning. Bewijs maar dat je niet geselecteerd werd voor een sollicitatiegesprek omdat je naam "vreemd" klonk. Vertel maar aan je juf dat je gepest wordt door als zwarte piet benoemd te worden. Nochtans maakt dit soort racisme het meeste slachtoffers via discriminatie en uitsluiting. Via allerhande onderzoeken, studies, getuigenissen en rapporten kennen we de maatschappelijk nefaste invloed ervan. De campagnes van Hand in Hand willen bijdragen om deze discriminatie en uitsluiting te stoppen.

                       

b. Door het middenveld en bewuste burgers te mobiliseren

We denken dat de meest efficiënte campagnes deze zijn die gedragen worden door een breed vlak van middenveld en bewuste burgers. Als zij zichbaar in verweer komen dan is er een ernstige kans dat het campagnethema ook een politiek thema wordt.

 

c. Om het beleid te beinvloeden richting positieve maatregelen in kader van surperdiverse samenleving

België en Vlaanderen evolueren steeds sneller naar een zogenaamd superdiverse samenleving. In een dergelijke samenleving is er geen duidelijke of homogene meerderheid meer aanwezig maar wordt de bevolking samengesteld uit een mozaïek van minderheden, met mensen van verschillende migratieachtergronden, uit verschillende sociale groepen, met een diverse religieuze achtergrond. Een dergelijke evolutie is op zich niet positief of negatief, maar gewoon een demografisch feit. Het is wel belangrijk hoe we met deze gegevenheid omgaan. De discussies en spanningen in onze superdiverse samenleving laaien af en toe hoog op. In deze ontwikkelingen wil Hand in Hand een constructieve rol spelen. We zetten in op dialoog en constructieve oplossingen, we werken aan een gemeenschappelijke basis die een positieve invulling van de superdiversiteit mogelijk maakt. Van de overheid verwachten we echter dat ze deze superdiverse samenleving mee op de rails helpt zetten en zorgt voor de broodnodige aanpassingen in onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, ...

 

d. In steden en omgevingen met groepen met diverse samenstelling

Het is vooral in onze steden (zoals in alle steden in de wereld) dat deze superdiversiteit zichtbaar wordt. Het is daar dat de toekomstige samenleving mogelijk wordt. Enkel door samenwerking, over de grenzen van wat ons historisch scheidt, kunnen we een levenswaardige toekomst mogelijk maken. De weg hiernaar moet deze toekomst al in zich dragen. Divers samengestelde groepen kunnen werkelijk iets betekenen.

We voeden het debat

a. Met campagnes

Onze campagnes hebben een dubbel resultaat. Naast het hefboomeffect naar structurele maatregelen van overheid en maatschappelijke organisaties, is er ook het effect op het maatschappelijk debat. Door racisme en discriminatie concreet te maken, gaat het debat ook over concrete zaken en minder over gevoelens, angsten, verwachtingen.

 

b. Met aangepaste communicatie

Het debat in Vlaanderen moet gevoed worden met inhouden. Nog teveel gaat men uit van waanbeelden en veronderstellingen zonder feitenkennis. Elke campagne heeft een inhoudelijk luik met inhoudelijk dossier. Onze communicatie in het algemeen tracht de waarheid en de feiten naar boven te brengen. Ook de brede context van oorzaken van uitsluiting zijn belangrijk.

 

c. Met info-avonden en debatten

Een debat zonder tegenspraak is geen debat. Via info- en debatavonden en internetplatformen zetten we de thema's rond racisme, discriminatie en uitsluiting op scherp. Het gaat dan ook niet enkel over wat er fout en verkeerd loopt maar ook over good practices en wegen daarnaar toe.

 

d. Met inbreng van experten

In onze universiteiten en hogescholen, maar ook in de media en in het middenveld zijn deskundigen aan het werk die zinvolle bijdragen leveren aan het totstandkomen van een meer gelijke maatschappij. Hand in Hand wil hen een platform bieden om de impact van deze bijdragen te vergroten.

We zorgen voor vorming en educatie

a. Ter ondersteuning van lokale groepen en nationale campagnes

Antiracisme is een proces. Niemand is vrij van vooroordelen. Dat proces is ook een opvoedend proces naar meer empathie voor mensen en groepen met andere geschiedenissen, culturen, achtergronden, religies. Hand in Hand biedt samen met (lokale) parters workshops aan die dit proces exploreren en begeleiden.

 

b. Ter ondersteuning van vrijwilligers

De strijd tegen racisme, discriminatie en uitsluiting en voor de waardering van de superdiversiteit is een werk voor alle burgers. Hand in Hand zorgt er telkens voor dat elke campagne opgenomen kan worden door vrijwilligers. Op een actieve manier worden vrijwilligers betrokken bij opzet, ontwikkeling en uitvoering van de campagnes. Vrijwilligers met verschillende profielen krijgen begeleiding en coaching.

 

c. Met professionele begeleiding

Vorming, educatie, betrokkenheid van vrijwilligers zijn geen eenvoudige processen. Hand in Hand biedt professionele begeleiding. We vormen partnerschappen met deskundige organisaties