Dekoloniseren is ...

... ijveren voor een open maatschappij die dus inclusief is, dit wil zeggen ruimte geeft aan verschillende identiteitsinvullingen, terwijl een gesloten geen alternatieven duldt (Ruddy Doom)

... zoals proeven, dat is ook funest voor de vooroordelen

... is iets dat altijd nuttig en noodzakelijk is in de samenleving.

... de zoektocht naar de blinde vlekken of de mythes in de kennis die we al hebben,