een Lumumbaplein in Brussel, wanneer in Antwerpen?

Persbericht. Zaterdag 30 juni  een Lumumbaplein in Brussel, wanneer in Antwerpen?
 
Kilalo, Mwinda Kitoko, Hand in Hand tegen racisme en vele anderen zijn verheugd over de inhuldiging van een Lumumbaplein in Brussel nu zaterdag en hopen dat Antwerpen snel volgt.
 
Het samenwerkingsverband van Antwerpse organisaties en burgers achter de Open Brief voor een Lumumbastraat in Antwerpen betoont haar steun aan de festiviteiten in Brussel  naar aanleiding van de officiële inhuldiging van een Lumumbaplein in onze hoofdstad. 30 juni is de feestdag van de onafhankelijkheid van Congo (voor meer details over de activiteiten op 28, 29 en 30 juni, zie https://annuaire-afro-belge.brukmer.be/calendar/ ).
 
We hopen dat Antwerpen snel volgt. We danken de oppositiepartijen Groen, PVDA en sp.a voor het indienen van een motie hierover op de Antwerpse gemeenteraad van maandag 25 juni. We kijken tegelijk verwachtingsvol uit naar de concrete realisering van het alternatief voorstel van de meerderheid, zoals verwoord door  Open VLD-fractieleider Axel Polis. Hij wil in overleg met de gemeenschap voluit gaan voor breed gedragen initiatieven die meerwaarde bieden voor de Congolese gemeenschap in Antwerpen. 
 
Tenslotte zijn we zeer benieuwd hoe snel de Antwerpse straatnamencommissie zal antwoorden op de vraag van burgemeester Bart De Wever om de mogelijkheid van een Lumumbastraat- of plein te onderzoeken. Zakayo Wandoloh, woordvoerder van de actie over de band met Antwerpen: 
"Antwerpen is onder andere rijk geworden door de handel in rubber en ivoor met Congo. Deze koloniale erfenis is ruim vertegenwoordigd in het straatbeeld. Een straat of plein voor Patrice Lumumba, eerste premier van Congo, is een symbolische erkenning van de donkere kant van dit succesverhaal en een eerste stap naar een dialoog en verzoening over dit verleden maar ook waardering voor hetgeen Congo Antwerpen geschonken heeft. Bovendien geeft dit een signaal aan de groeiende Afrikaanse gemeenschap in Antwerpen dat ze er wel degelijk bij horen. Lumumba staat immers symbool voor het proces van emancipatie en dekolonisering van alle vroegere kolonies maar ook voor verzoening en gelijkheid. Net dat wat ons initiatief vraagt. "
De Open Brief kan nog steeds getekend worden op www.dekoloniseer.be, waar ook de huidige lijst ondertekenaars te vinden is.
 
 
Voor meer info:
 
Zakayo Wandoloh (woordvoerder samenwerkingsverband), tel. 0498 26 48 04
Marius Dekeyser (organisator), tel. 0485 399 615​

Actua

#dekoloniseerMijnStad