Een verhaal van aan de onderkant van de maatschappij !

Via Hand-in-Hand Gent kregen we onderstaand, schrijnend verhaal.

Hand-in-Hand Gent is een veelkleurige, pluralistische groep: sterk gemotiveerde mensen (oude en nieuwe Belgen) en vluchtelingen (met en zonder papieren) samen.  De groep bestaat uitsluitend uit vrijwilligers (een 30-tal in totaal) die samenwerken in wederzijds respect.  Ze geloven in solidariteit en een menselijker samenleving.

Hand-in-Hand Gent heeft 2 belangrijke doelstellingen:

  • enerzijds vluchtelingen en mensen-zonder-papieren ondersteunen, op hun lange weg naar erkenning.
  • Anderzijds : sensibilisatie van de publieke opinie.  De vrijwilligers willen het thema vluchteling uit de taboesfeer halen en bestaande vooroordelen weerleggen.

Meer info: zie facebookpagina Hand-in-Hand-Gent: https://www.facebook.com/HandinHandGent/

Een verhaal van de onderkant van de maatschappij

Omdat het me soms allemaal teveel is, wil ik toch even meedelen wat me dwars zit :

W. is een jonge Soedanese vrouw met een dochtertje van 18 maanden, die na 4 jaar in onzekerheid ivm haar verblijf, eindelijk erkend vluchteling is ! “Haleluja !”, was haar reactie op dit fantastische nieuws, een maand geleden.

Ze woont in onze buurt, in een piepklein huisje (3 kamertjes boven elkaar, met telkens een steile trap naar de volgende verdieping), niet makkelijk om daar een beweeglijke peuter van 18 maanden voor ongelukken te behoeden. Twee vrijwilligers hebben vorig weekend zes uur gewerkt met 55€ materiaal om vier kindveilige trapdeurtjes te maken.

W. krijgt van het OCMW leefloon (1.156,53 euro + 131,93 euro aanvullende financiële hulp + 90 euro voor haar kind). De huur voor het huisje bedraagt 608,96 euro.  Komen hierbij de rekeningen voor water (32 euro/maand) , elektriciteit en gas (56 euro/maand).  Ook telenet 27 euro/maand).  Nu ook de facturen voor Brandverzekering en Familiale .

Verder nog allerlei andere kleine en grote kosten : voeding, ziekenhuisfacturen, apotheek, pampers, hygiënische producten, etc.  Kortom: uiterst moeilijk  voor W. om rond te komen, maar volledig onmogelijk om de schuldenlast van 726,32 euro af te betalen!

Gevolg: sommige rekeningen worden niet – ofwel te laat – betaald, zodat ook de herinneringskosten, achterstallige intresten, etc. zich opstapelen.  Incassobureaus zorgen voor nog meer stress !

W.  doet vaak een beroep op Hand-in-Hand Gent: voor crisishulp, voor advies, voor een goed gesprek (partnergeweld vanwege ex-vriend), voor inzicht in het administratieve kluwen, enz.

Momenteel bedraagt het bedrag van achterstallige rekeningen 726,32 euro.

Ik zet het hier even op een rijtje:

  • Elektriciteit (Engie)          : 186,89 euro
  • Eandis (gas)                    :    12,00 euro
  • Famifed                           : 138,97 euro  (ten onrechte betaalde kinderbijslag, nadat vader van het kindje haar verlaten heeft)
  • Partena                            :    30,42  (crèche, eindfactuur)
  • KBC – gezinspolis           :    83,46 euro
  • KBC – woningpolis          :    54,58 euro
  • Huurachterstand april      :  100,00 euro
  • OCMW                             :  130,00 euro (terugbetaling gedeelte huurgarantie)

TOTAAL                                       :  726,32 euro

Geen groot bedrag, maar voor W.  onmogelijk aan te zuiveren, want elke maand komen de vaste kosten terug !

Een paar weken geleden werd W. door haar maatschappelijk assistente van het OCMW doorverwezen naar de Dienst Collectieve Schuldbemiddeling van het OCMW.  Dit leek voor W. en voor mij de beste manier, om te vermijden dat de rappelkosten zich verder zouden opstapelen.     Snel alle nodige bewijsstukken verzameld (o.a. een bewijs van goed gedrag en zeden van de politie, gezinssamenstelling van de gemeente, etc.).  Een heel geloop, met de peuter erbij !

Groot was mijn verbazing toen ik te horen kreeg van deze dienst, dat W. niet voor collectieve schuldbemiddeling in aanmerking komt ‘OMDAT HAAR INKOMEN TE LAAG IS EN HAAR UITGAVEN TE HOOG’ !!! Laat dat nu net haar probleem zijn !!!  Haar uitgaven zijn uitsluitend  levensnoodzakelijke en onvermijdelijke uitgaven !

Wat W. dan moest doen ?  De oplossing die de ocmw dame aan de telefoon meegaf: haar inkomen verhogen en haar uitgaven verminderen. Hoe ????  Iets goedkoper huren !  Waar, in Gent, vind je dat, als allenstaande moeder met vreemde roots  ???  Gaan werken !!! Ze loopt de deur bij VDAB plat, waar ze te horen krijgt dat haar Nederlands niet goed genoeg is om te gaan werken. Ze schreef zich nu in voor een intensieve cursus Nederlands niveau 2 (vanaf 4 september) en ze wil ook graag Excell en Word leren. Het door VDAB vereiste niveau 4 kan niet in één, twee, drie bereikt worden !  W. heeft ambitie, en het moet gezegd: niet altijd veel geduld !

Geen enkele persoon, noch bij het OCMW, noch bij de sociale diensten (voedselbedeling) valt iets te verwijten.  Iedereen doet zijn best, de dossierlast is hoog bij het OCMW, hoor ik.  Vrijwilligers hebben de handen en het hoofd vol, en zien soms ook door de bomen het bos niet meer.  Zoals de dame van de Sociale Dienst De Sloep het vandaag zo treffend verwoordde: ‘Wij moeten roeien met de riemen die we niet hebben’.

Zoals W. zijn er honderden mensen in Gent.  Die nooit de eindjes aan elkaar kunnen knopen, die nooit geld hebben voor ontspanning, die zich schamen als ze in de rij moeten staan voor voedselhulp, die van het kastje naar de muur gestuurd worden, die alsmaar in een neerwaartse spiraal dieper wegzinken. 

Met al onze instellingen, al onze sociale voorzieningen, wie heeft hiervoor de oplossing ? (Het antwoord is simpel: de leeflonen moeten naar omhoog, en de huurprijzen moeten aan banden gelegd worden).  Hoe en wanneer zal dit een realiteit worden ?

Ik wou dit maar even aan u voorleggen, kwestie van mijn hart te luchten. En de onrechtvaardigheid aan te klagen van een “leefloon” dat er geen is!  Terug naar de caritas van weleer ?

W. rekent op ons, wij zullen haar (zo goed mogelijk) proberen uit het slop te halen.  

En verder stap voor stap ondersteunen, want de weg is nog lang en grillig !

Uw reactie is meer dan welkom !

Hand-in-Hand Gent

https://www.facebook.com/HandinHandGent/

 

Tekstbijdrage