Eerste rapport socio-economische monitoring bevestigt discriminatie en nood aan beleid

Het Centrum en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg presenteren het eerste rapport van de Socio-economische Monitoring

Met de resultaten van het eerste rapport van de Socio-Economische Monitoring in de hand, schuift het Centrum twee aanbevelingen naar voren. Ten eerste: als we de deelname van mensen van buitenlandse origine aan de Belgische arbeidsmarkt willen bevorderen, is het essentieel dat alle federale en regionale beleidsactoren een diversiteitsbeleid op poten zetten – of dat beleid nog versterken. Een Koninklijk Besluit dat positieve acties toelaat moet daartoe worden goedgekeurd. Ten tweede vraagt het Centrum om via maatregelen de duurzaamheid van de Monitoring zelf te waarborgen. Haar waarde ligt immers deels in haar potentieel om de geoogste gegevens in de tijd te vergelijken en ze doorheen de tijd verder te verdiepen.

Klik hier voor de pagina over het eerste rapport van de Socio-economische Monitoring.