Extra e-zine Hand in Hand tegen racisme - Teken de petitie tegen de uitvoering van het 70-Puntenplan!

 

1. Petitie aan de Vlaamse onderhandelaars. Stop de uitvoering van het 70-Puntenplan!

We maken ons ernstige zorgen. De lange gesprekken met het VB over een mogelijke samenwerking voor een Vlaamse regering hebben duidelijk invloed gehad op de teksten die circuleren bij de huidige formatiegesprekken tussen N-VA, Open VLD en CD&V. 

In de Startnota voor de nieuwe Vlaamse regering en in de gelekte Nota Integratie van formateur Jan Jambon aan de onderhandelaars staan immers voorstellen die rechtstreeks uit het oude racistische 70- puntenplan van het Vlaams Blok lijken te komen. Dat plan was 27 jaar geleden voor alle democratische partijen het belangrijkste argument voor een hernieuwing van het cordon sanitaire tegen die partij, om zo te verhinderen dat haar voorstellen ooit werkelijkheid zouden worden. 

Samen met andere partners hebben we binnen de werkgroep Diversiteit van Hart boven Hard beslist om dit niet zomaar te laten passeren. De democratische rechtstaat en de mensenrechten mochten toen niet in het gedrang komen. Samen met alle ondertekenaars, roepen we de onderhandelende partijen dan ook nu op: laat die plannen vallen! 

Het kalf is nog niet verdronken. Ook u kan mee onze stem versterken. Teken daarom nu onmiddellijk de petitie hier

http://www.hartbovenhard.be/stophet70puntenplan/


 

2. Middenveld verzet zich tegen mogelijke afbraak

In dezelfde gelekte Nota Integratie  werd ook onder meer het voortbestaan van het Minderhedenforum in vraag gesteld.

Samen met een hele reeks middenveldorganisaties reageerden we via een Open Brief, die ruime aandacht kreeg in de media. De aanzet van de tekst volgt hieronder.​

De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum ( in de Nota Integratie) wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden ondersteund. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving.​

Lees verder voor de volledige tekst en alle ondertekenaars op:​

https://handenafvanhetmiddenveld.wordpress.com/

 

Organisaties kunnen ook nog steeds de oproep mee ondertekenen en versterken!


 

3. Manifiesta 21 en 22 september 2019

Wil je meer argumenten in de strijd voor de dekolonisering van onze samenleving? 

Hand in Hand tegen racisme is ook dit jaar present op Manifiesta in Bredene op 21 en 22 september 2019.

Concreet werken we mee aan drie debatten over dekolonisering.

1° Zondag om 11u: De opkomst van racisme in Europa en dekolonisering van Afrika. Met grote namen als Juliana Lumumba, Aminata Traore en Saïd Bouamama.​

Deel het event op facebook: https://www.facebook.com/events/637091423450879/

 

2° Zaterdag vanaf 14u: twee panelgesprekken over dekolonisering in België in de Intal-tent

14u: Panel 'Restitutie en dekolonisering'. De kolonisering leidde ook tot een wijdverspreid racisme in onze samenleving. Onze instellingen, onze denkbeelden, onze kunst, musea, onderwijs, arbeidsverhoudingen, culturele gewoontes dragen nog steeds de stempel van deze kolonisering. Hoe dekoloniseren we ons gedachtengoed? met Juliana Lumumba, Aliou Baldes (Collectif Mémoire Coloniale), Mireille Tsheusi-Robert (Bamko), Sébastien Muamba (Change asbl) - intal tent. ​

14u45: Panel 'Dekolonisering en de strijd tegen racisme'. Om de opkomst van extreem rechts en de banalisering van het racistisch discours te begrijpen, gaan we terug naar de historische en politieke context van racisme. Hoe speelt extreem rechts met de identiteitskwestie? Hoe voeden zij het racisme onder de mensen, om hen te verdelen zodat ze niet samen opkomen voor een beter leven? Wat is de gemeenschappelijke analyse tussen anti-racisme en het dekoloniaal denken? Met Stella Nyanchama (Hand in Hand), Sébastien Muamba (Change asbl), Modi Tambwe (ENAPD) en iemand van het Platform 2103 - intal tent.​

Deel ook dit event op Facebook:https://www.facebook.com/events/430899090882440/

 

We zoeken nog enkele vrijwilligersom mee onze stand op het festival te bemannen. Wie een paar uurtjes wil meewerken (zaterdag of zondag), krijgt een gratis dagticket(of een weekendticket als je beide dagen meewerkt). Mail naar info@anti-racisme.be. Bij voorbaat dank!

Alle info over manifiesta: www.manifiesta.be


 

4. Hoe maakt Hand in Hand dekoloniseren concreet in 2019-2020? Met Lieven Miguel Kandolo en Don Moussa Pandzou. Berchem, 5 oktober 2019, 10u – 13u

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken tegen racisme en de invloed van extreem rechts? Wil je mee nadenken over nieuwe dekoloniseeracties?

Kom dan naar onze vrijwilligersdag op 5 oktober 2019!

Van 10u tot 13u in De Nieuwe Vrede in de Vredestraat 16-22, 2600 Berchem.​

We starten met een panelgesprek over de te volgen strategie tussen Don Moussa Pandzou en Lieven Miguel Kandolo  of “Yaya Na Leki - Grote broer en kleine broer” uit de brievenreeks in De Standaard.

Daarna maken we afspraken over een actiekalender voor het werkjaar 2019 - 2020. ​

Iedereen welkom die wil meewerken, zeker ook (nieuwe) sympathisanten die op zoek zijn naar ideeën of contacten. 

Ben je nog niet helemaal overtuigd? Kom dan gewoon luisteren naar Lieven Miguel Kandolo en Don Moussa Pandzou.

 

Inschrijven via https://www.dekoloniseer.be/nl/inschrijven-vrijwilligersdag-5-oktober-2019