Gedekoloniseerde boeken- persbericht 6/2/17

Academici, activisten, schrijvers, opinieleiders … hebben suggesties voor onze bibliotheken in het kader van campagne “Dekoloniseer de (lokale) samenleving”. 
 
Hand in Hand tegen racisme vzw
Antwerpen 6 februari 2017
 
 
500 jaar westerse hegemonie over de wereld met slavernij, kolonisatie, dwangarbeid, massamoorden…  werden verantwoord door een ideologie die de niet-westerse mensen als minderwaardig beschouwden. Deze rassenideologie werd zelfs 'wetenschappelijk' onderbouwd. Nog in 1958  werd in Brussel met de wereldtentoonstelling een zoo-humain, een menselijke dierentuin, opgericht om ons "beschavingswerk" duidelijk te maken aan de witte toeschouwers. Deze ideologie dient vandaag nog altijd om mensen te kunnen discrimineren want wij zijn superieur. 
 
Hand in Hand tegen racisme vzw startte dan ook een campagne om deze fundamenten van het hedendaags racisme aan te pakken. Op 4 lokale terreinen wil deze campagne een reële verandering verkrijgen. Groepen en burgers worden opgeroepen om de lokale praktijk in onze bibliotheken, scholen, tradities en stedelijk beleid aan te passen aan de diversiteit van onze samenleving.
 
Met betrekking tot onze bibliotheken vroegen we aan activisten, academici, schrijvers, opinieleiders, … een “dekolonisatie canon" samen te stellen. Iedereen heeft natuurlijk begrepen dat "canon" hier ironisch bedoeld wordt. Het is namelijk juist de bedoeling om daar waar de onbewuste witte canon in onze bibliotheken nog bestaat, deze te doorbreken. 50 deelnemers zorgden voor een imposante lijst van meer dan 300 titels. Je kan deze terugvinden op https://www.dekoloniseer.be/sites/default/files/lijst_bib_algemeen.pdf .
 
De reacties steunen ons in de overtuiging dat dit een relevante oefening is. Prof Jef Verschueren: "Goed initiatief", Prof Berber Bevernage: "Bedankt voor het initiatief", schrijver Lucas Catherine: "Een zeer goed initiatief waar ik ten zeerste achter sta", Prof Dr Inge Brinkman: "Een zeer goed initiatief."
 
We vragen aan de bibliotheken om hun aanbod te diversifiëren, onder andere op basis van deze lijst. Lokale burgers en groepen worden uitgenodigd bij hun bib langs te gaan met deze en andere suggesties om de bibliotheek een plaats te maken waar de vele wereldperspectieven aanwezig zijn. De bibliotheken vragen we om hun inspanningen kenbaar te maken aan hun bezoekers door middel van een plakkaat “Wij dekoloniseren onze bib" (zie bijlage) en dit ook aan Hand in Hand te laten weten zodat dit wordt opgenomen op www.dekoloniseer.be .
 

Actua

Baanbre(e)k(st)ers voor dekolonisering
#DekoloniseerMijnbib