Hand in Hand stelt haar nieuwe voorzitters voor: Lieven Miguel Kandolo en Jihad Van Puymbroeck

Na 11 jaar nemen ze de voorzittersrol over van Ludo Segers. 

Miguel Kandolo en Van Puymbroeck hebben samen een jarenlange ervaring in het anti-racistisch middenveld in België. Miguel Kandolo was reeds bestuurslid bij Hand in Hand. Van Puymbroeck leerde de organisatie van dichtbij kennen in 2015 met de oprichting van het Platform Praktijktesten Nu waar Hand in Hand deel van uitmaakt. 

“2020 was het jaar waar er in België veel in beweging werd gezet. Er knapte dan ook iets in mij om meer te doen en te betekenen. De Black Lives Matter-betoging in Brussel was de grootste en meest historische anti-racisme betoging in België sinds de massa-betogingen van Hand in Hand in 1992 en 1994. We zitten nu weer op een breekpunt.”, aldus de nieuwe co-voorzitter Van Puymbroeck. 

“We hebben een parlementaire commissie die eindelijk zijn licht zal schijnen op ons koloniaal verleden en de Koning sprak zich voor het eerst daarover uit. De strijd tegen racisme en discriminatie zit er daarmee niet op, daarom kijk ik er naar uit om het werk van Hand in Hand tegen Racisme voor te zetten met de medewerkers, vele vrijwilligers en andere organisaties.”, zegt de pas nieuwe co-voorzitter Miguel Kandolo

“Het is een hele eer om voorzitter te worden van een organisatie die pionierswerk verricht rond dekolonisering. Mensen zoeken naar informatie en willen hier meer over weten, dat merkte ik ook aan het succes van onze webinars. De Belgische context kan je ook moeilijk vergelijken met andere landen, daarom is een organisatie zoals Hand in Hand tegen Racisme cruciaal. Organisaties en beleidsmakers kloppen bij ons aan om werk te maken van dekolonisering in het straatbeeld, onderwijs, bibliotheken en mondiaal beleid.”, vertelt Van Puymbroeck.

“Hand in Hand tegen Racisme wil mensen samenbrengen en informeren over racisme en discriminatie in ons land, en tegelijkertijd ons denkkader uitdagen en wegen op het beleid in verschillende domeinen zoals werk, onderwijs en wonen.”, aldus Miguel Kandolo. 

Van Puymbroeck en Miguel Kandolo kijken uit naar deze nieuwe en belangrijke uitdaging als co-voorzitters. Ze willen uitdrukkelijk ook Segers bedanken voor zijn jarenlange werk en toonaangevend engagement. 

Aftredend voorzitter Segers sluit met de volgende woorden af: “De open vacature voor een nieuwe voorzit(s)ter heeft een prachtig duo opgeleverd. Meteen is het ook duidelijk dat Hand in Hand tegen Racisme haar naam eer aan doet door ervaring en verjonging met mekaar te verbinden. De co-voorzitters vertegenwoordigen ook de nieuwe wind in de antiracismebeweging waarin ambitie en zelfbewustzijn samen komen. Zoveel engagement is hoopgevend.”

Als nieuwe voorzitters ligt er al heel wat werk op de plank: Hand in Hand tegen Racisme heeft net de campagne Baanbre.e.k.st.er.s (www.baanbrekers.dekoloniseer.be) afgerond en start dit jaar meteen een nieuwe dekoloniseercampagne. Tegelijk blijven we pro-actieve juridische praktijktesten eisen en mobiliseren we actief in brede samenwerkingsverbanden zoals het Platform 21 maart. 

Meer informatie

Hand in Hand tegen racisme is een beweging die strijd tegen structureel racisme, racisme dat ingebed is onze maatschappij. Het streeft naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt. 

Lieven Miguel Kandolo (26) is al 7 jaar actief in het anti-racistisch middenveld. Hij heeft in 2014 Kolamela opgericht, een zelforganisatie gericht op jongeren en jongvolwassenen met Afrikaanse afkomst in Vilvoorde. Hij is begonnen als vrijwilliger bij Hand in Hand in 2017 en is tot op heden bestuurslid. Daarnaast is hij opiniemaker en schrijver. Hij schrijft sinds 2016 artikels bij StampMedia en hij heeft de reguliere media kunnen bereiken met zijn opiniestukken over antiracisme, antidiscriminatie, dekolonisering en inclusiviteit. Hij heeft onlangs een boek uitgebracht genaamd “Yaya na Leki (Grote broer en kleine broer)”, samen met Moussa Don Pandzou.

Jihad Van Puymbroeck (26) is al meer dan 8 jaar actief in het anti-racistisch middenveld. Ze werkte reeds bij het Minderhedenforum, Kif Kif en Platform Praktijktesten Nu.  Van 2018 tot 2019 ging ze aan de slag bij VRT NWS als sociale media redacteur. In 2020 lag ze mee aan de basis van de organisatie Belgian Network for Black Lives die de Black Lives Matter-betoging in Brussel mee ondersteunde.

www.anti-racisme.be