Hand in Hand tegen racisme vzw verwelkomt Movement X

Movement X is een nieuwe burgerrechtenbeweging die strijdt tegen alle vormen van discriminatie in onze superdiverse samenleving. Hand in Hand is verheugd met deze bondgenoot in de gemeenschappelijke strijd tegen uitsluiting, discriminatie en racisme.

 

Op 7 oktober 2014 werd Movement X gelanceerd. De nieuwe beweging constateert een Europa in crisis. Met uitdagingen die zich situeren op economisch, ecologisch, moreel, cultureel en sociaal vlak. De organisatie ziet ook een demografische verschuiving in onze grootsteden. De vroegere dominante blanke meerderheid bestaat niet meer. Maar een erkenning van deze diversiteit met een gelijkwaardige deelname in het maatschappelijk leven en een evenredige machtsverschuiving heeft zich nog niet voorgedaan omwille van uitsluitingsmechanismen, racisme en discriminatie. 

Movement X positioneert zich in deze nieuwe demografische realiteit als een burgerrechtenbeweging die complexloos strijdt tegen alle vormen van discriminatie op basis van afkomst, religie, sociaal-economische positie, gender, klasse of nationaliteit. Enkel een radicale invulling van de democratie geeft een kader waarin kan gestreden worden voor een bestel met een afspiegeling van de nieuwe demografische samenstelling van Europa. 

Movement X wil deze strijd aangaan als onafhankelijke en vernieuwende beweging met een uitgesproken engagement en activisme.  

 

De strijd tegen racisme en discriminatie en voor erkenning van diversiteit is een lang en moeilijk gevecht met opflakkeringen en dieptepunten. Ook Hand in Hand ontstond op een kantelmoment in de geschiedenis: toen na de Koude Oorlog het vijandsbeeld verschoof van de Russische Beer naar de vreemde migrant. Met onder meer de opkomst van extreemrechts en zelfs racistische moorden. De massale opkomst voor de manifestaties 20 jaar geleden en recente campagnes hebben niet kunnen voorkomen dat vele inwoners nog steeds structurele vormen van racisme, uitsluiting en discriminatie moeten ondergaan. Stemrecht is nog steeds geenvanzelfsprekendheid voor alle inwoners die bijdragen aan onze samenleving. Vluchtelingen worden zelfs regelmatig essentiële grondrechten onthouden. Ook onze campagnes van de laatste jaren rond discriminatie op de arbeidsmarkt hebben - ondanks de vele blijken van steun - niet het gewenste resultaat gebracht. 

Op geen enkel moment in onze geschiedenis dachten we dat deze strijd uitzichtloos was. Steeds waren mensen en organisaties bereid om mee aan de kar te trekken en het beleid uit te dagen haar verantwoordelijkheid op te nemen. 

 

Vandaag zien we de geboorte van een nieuwe beweging, Movement X. We zijn verheugd dat hiermee een krachtige impuls gegeven wordt aan een brede maatschappelijke beweging die opkomt tegen uitsluiting, discriminatie en racisme. Hand in Hand wenst Movement X veel succes in onze gemeenschappelijke strijd.

 

Namens Hand in Hand tegen racisme vzw,

 

Ludo Segers (voorzitter) en Marius Dekeyser (coördinator)