Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heet ook UNIA

Voor gelijke kansen, 
tegen discriminatie

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We doen dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect.