Hoe kan je steden en gemeenten dekoloniseren? Webinar 22 juni.

Een online-webinar op dinsdagavond 22 juni, van 20u tot 21u30.

Deze webinar past binnen Rassemblé, een evenementenprogramma in het kader van het dekoloniseren van de stad Gent (zie https://stad.gent/nl/vredeshuis/nieuws-evenementen/rassemble-i-2106-2606)

Hand in Hand tegen racisme vzw geeft er een voorzet voor een nieuwe lokale dekoloniseercampagne die start in het najaar.

Hand in Hand tegen racisme vzw geeft er een voorzet voor een nieuwe lokale dekoloniseercampagne die start in het najaar.

Met de hulp van enkele inspirerende spre(e)k(st)ers stellen we in een aangenaam panelgesprek een aantal mogelijkheden voor van wat mensen concreet kunnen doen in hun eigen stad of gemeente. We hebben hierbij aandacht voor mogelijke obstakels en valkuilen en leren uit concrete ervaringen in verschillende steden. Yasmina Akhandaf geeft aan hoe belangrijk dekoloniseren is voor moslims  en wat steden en gemeenten hierrond kunnen doen. Miguel Estrada Romero vertelt over de ervaringen van Dekoloniseer Halle en de mogelijke tegenkantingen die je kan verwachten. Tracy Tansia gaat in op hoe mensen in Congo zelf het hele dekoloniseringsproces bekijken en hoe zich dat kan vertalen in het beleid van steden en gemeenten hier (lokaal mundiaal beleid). Lieven Miguel Kandolo besteedt, 1 jaar na Black Lives Matter,  specifieke aandacht aan het belang van dekoloniseren voor zwarte mensen en geeft als co-voorzitter van Hand in Hand aan wat de bedoeling van de nieuwe campagne. Nyanchama Okemwa, vrijwilligerscoach en campagnemedewerkster van Hand in Hand, modereert.

Yasmina Akhandaf is een Antwerpse leerkracht chemie & natuurwetenschappen (mét hoofddoek). Ze stond in 2007 mee aan de wieg van het actieplatform BOEH! Sindsdien is ze een actieve stem in het hoofddoekendebat. Daarnaast is ze ook oprichtster en voorzitter van de islamitisch geïnspireerde milieubeweging, Green Deen. 

Miguel Estrada Romero is als vrijwilliger woordvoerder van Dekoloniseer Halle - een burgerinitiatief rond dekoloniseren met als doelstelling kennis en mensen samen te brengen rond het thema dekolonisatie en op professioneel vlak educatief medewerker voor de Regio Vlaams-Brabant bij Actieve Interculturele Federatie+ (AIF+), een multiculturele koepelorganisatie van sociaal-culturele verenigingen.
Daarnaast is hij ook medeoprichter van Mondiaal Halle, een burgerplatform opgericht om mensen te mobiliseren rond de duurzame ontwikkelingsdoelstelling en agenda 2030 van de Verenigde Naties, voorzitter van de Stedelijke Integratieraad van de Stad Halle, een adviserend orgaan dat als officieel erkende woordvoerder van de Halse etnisch-culturele minderheden fungeert, bestuurslid van de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van de Stad Halle, een adviserende orgaan van het stadsbestuur bij het ontwikkelen van een beleidsvisie inzake ontwikkelingssamenwerking, zowel bij beleids- voorbereiding als bij acties, ondervoorzitter van het Integratiepact -  een koepelstructuur opgericht voor de regie van het Integratiepact  : projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect én voorzitter van Beweging.net Halle, een netwerkorganisatie van christelijke en sociale organisaties.

Lieven Miguel Kandolo is co-voorzitter van Hand in Hand en onder meer ook de mede-auteur van het boek “Yaya na Leki (Grote broer en kleine broer)”, samen met Moussa Don Pandzou. Hij heeft in 2014 Kolamela opgericht, een zelforganisatie gericht op jongeren en jongvolwassenen met Afrikaanse afkomst in Vilvoorde. Daarnaast is hij opiniemaker en schrijver. Hij schrijft sinds 2016 artikels bij StampMedia en hij heeft de reguliere media kunnen bereiken met zijn opiniestukken over antiracisme, antidiscriminatie, dekolonisering en inclusiviteit.

Tracy Bibo-Tansia is geboren te Namen op 9 mei 1990. Haar ouders zijn Congolese politieke vluchtelingen die zich in België installeerden in de jaren 80. Tracy groeide op in Vlaams-Brabant en studeerde aan de Universiteit van Gent waar ze een master internationale politiek behaalde. Met een passie voor Congo bestudeerde ze de politiek van de landen rond de Grote Meren. Na haar studies werd ze politiek actief; ze startte als parlementaire medewerker van Brigitte Grouwels in het Brussels parlement, werd verkozen in haar gemeente Liedekere als OCMW-raadslid en was ondervoorzitter van de Vrouwenraad. Daarnaast schreef ze talrijke stukken over het leven van zwarte mensen in Vlaanderen, racisme en kolonialisme en was ze een van de getuigen in de documentaire reeks Kinderen van de kolonie op Canvas. Ze schreef ook een verhaal in het boek afro-lit van de uitgeverij Pluim. Na 5 actieve jaren in de politiek verhuisde Tracy naar Bukavu (Congo) waar ze werkte voor een Belgische organisatie die slachtoffers van seksueel geweld medisch en psychologisch ondersteunt. Momenteel werkt ze in Kinshasa voor 11.11.11 als Liaison coordinator van de regio Grote Meren.

Inschrijven kan hier

Actua

#DekoloniseerMijnbib
#dekoloniseerMijnStad
#dekoloniseerMijnSchool
#dekoloniseerMijnTraditie