Medewerker dekoloniseercampagne 2021-2024

Hand in Hand tegen racisme vzw start in het najaar met een nieuwe lokale dekoloniseercampagne in een aantal steden en gemeenten. Hierbij willen we de komende twee jaar belangrijke stappen vooruit zetten op het vlak van dekolonisering van een reeks belangrijke domeinen in onze samenleving. We willen ons hierbij zeker niet beperken tot de dekolonisering van de openbare ruimte, laat staan enkel de wijziging van koloniale straatnamen of standbeelden, hoe belangrijk deze symbolen ook zijn.

In de komende maanden overleggen we verder met alle betrokkenen, landelijk en lokaal, over de juiste eisen en methodiek.

 Hieronder kan je aangeven dat je wil meewerken aan de nieuwe dekoloniseercampagne najaar 2021- najaar 2024 , inclusief de voorbereiding (najaar 2021- zomer 2022) of liever alleen bij de eigenlijke acties (vanaf einde september 2022).