Minderhedenforum evalueert 10 jaar decreet evenredige arbeidsdeelname

ARBEIDSDEELNAME GESTEGEN, ETNISCHE KLOOF BLIJFT GROOTSTE VAN EUROPA

 

De afgelopen 10 jaar steeg het aandeel buiten de EU geboren Vlamingen met een job tot 53,4 procent – ruim onvoldoende om de rest van de werkende bevolking bij te benen. Vlaanderen is Europees recordhouder wat betreft etnische kloven op de arbeidsmarkt. Een opmerkelijke vaststelling 10 jaar nadat het decreet evenredige arbeidsdeelname (8 mei 2002) werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. ‘De uitdaging voor een evenredige en discriminatievrije arbeidsmarkt blijft even groot.’ Volgens het Minderhedenforum moet de overheid afstappen van inspanningsverbintenissen en bedrijven en sectoren gaan afrekenen op resultaten.
 

Vlaanderen stimuleerde het voorbije decennium een beleid van diversiteit en gelijke kansen op de werkvloer. Ondanks de vereende inspanningen van overheid en sociale partners blijft de etnische kloof de grootste van Europa. Dit constateert het Minderhedenforum in zijn rapport 10 jaar Evenredige Arbeidsdeelname. Het Minderhedenforum noemt de werkloosheid van etnische minderheden dramatisch. 

Trage inhaalbeweging

De doelstellingen van het Vlaamse beleid zijn goed, instrumenten zoals diversiteitsplannen hebben – vooral voor de crisis - hun nut bewezen voor duizenden werknemers en sollicitanten met een handicap, met een migratieachtergrond en 50-plussers,’ zegt Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum. ‘Maar we zien nauwelijks effect op het niveau van de economische sectoren en de arbeidsmarkt. De inhaalbeweging was globaal gezien te traag en door de economische crisis is ze zelfs grotendeels teruggedraaid voor wat betreft etnische minderheden.’

Grote kloof

Opvallend in het rapport is dat de kloof tussen het aandeel Belgen en niet-EU-burgers met een job de afgelopen tien jaar even groot bleef. In Vlaanderen is ze drie keer zo groot als het EU-gemiddelde. De vergelijking met Vlamingen geboren buiten de EU (onder wie ook genaturaliseerde Belgen), valt iets positiever uit: daar werd de kloof 2,6 procentpunt kleiner. Ook voor vrouwen van niet-EU-origine stijgt de werkzaamheidsgraad gestaag. 

Resultaten tellen

Het Minderhedenforum bedankt voor positieve discriminatie, maar vindt het hoog tijd voor een meer overtuigend beleid. Het Vlaamse beleid geeft financiële stimulansen aan bedrijven en sectoren om meer diversiteit op de werkvloer te creëren. ‘Ze kijkt daarbij naar inspanningen van bedrijven en sectoren, niet naar resultaten. Daarom vragen we de overheid om het geweer van schouder te wisselen en resultaten te financieren in plaats van inspanningen’, zegt Naima Charkaoui.

Betere aansluiting arbeidsmarkt

Ook de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt moet absoluut beter, vindt het Minderhedenforum. Een jaar na het verlaten van de schoolbanken hebben kinderen uit etnische minderheden immers de helft minder kans om een baan te vinden. Sterker: Bijna één op vijf jongeren van Turkse of Noord-Afrikaanse origine verzeilt rechtstreeks in de langdurige werkloosheid. 

Scholing en discriminatie
Het scholingsniveau is in veel gevallen een cruciale factor tot succes, maar ook hooggeschoolde mensen met een migratieachtergrond hebben het moeilijk om een job te vinden. Uit cijfers die het Minderhedenforum verzamelde, blijkt dat de etnische kloof bij hooggeschoolden zelfs groter is dan bij laaggeschoolden.

Het scholingsniveau verklaart de tweedeling op de arbeidsmarkt onvoldoende. Discriminatie speelt een prominente rol. 34% van de mensen van Turkse of Noord-Afrikaanse afkomst ondervond de afgelopen vijf jaar discriminatie bij de zoektocht naar een job. Dit blijkt uit vergelijkend onderzoek. Enkel Italië scoorde van alle EU-landen nog slechter. 

Het decreet van 8 mei 2002 had als eerste doelstelling discriminatie bestrijden. Dit stuk van het decreet bleef dode letter. Het wordt hoog tijd om man en paard te noemen, stelt Charkaoui. ‘Gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijg je niet door een beleid te voeren dat diversiteit stimuleert, maar discriminatie oogluikend toe staat’, besluit Charkaoui

 

lees het hele rapport