Persbericht Hand in Hand 11/10/12 - beloftes gemeentelijke politieke partijen

Persbericht

Heel wat gemeentelijke politieke partijen reageren overwegend positief op het rappel van Hand in Hand voor een hogere tewerkstelling van leden van etnisch-culturele minderheden in de gemeentelijke diensten.

Hand in Hand betoogde onlangs in Antwerpen tegen discriminatie bij aanwerving en tewerkstelling. Parallel hiermee mailden bijna 2000 sympathisanten ons rappel met eisen voor een antiracistisch tewerkstellingsbeleid naar de lokale politieke partijen in 201 gemeenten. Een 75-tal afdelingen van diverse politieke strekkingen in meer dan 50 gemeenten reageerden overwegend positief. De concrete maatregelen om dit te realiseren variëren van partij tot partij en soms ook tussen partij-afdelingen onderling. Na de verkiezingen zal Hand in Hand dit verder opvolgen.

Een korte bloemlezing uit diverse steden en gemeenten.
Bart Somers (Open VLD-Mechelen): “De tewerkstelling aan de stadsadministratie van Mechelen moet een afspiegeling zijn van de samenstelling van de Mechelse maatschappij
SP-A Antwerpen: “steunt Hand in Hand en wil meer allochtonen aan het werk binnen de eigen diensten”.
CD|&V Genk “Meer mensen van een andere origine aan het werk krijgen in de organisatie van een stad, is een belangrijk gegeven
Groen Brugge “streeft naar een weerspiegeling van de diverse samenleving in het personeelsbestand van de stad Brugge
N-VA Gent “is voor diversiteit, maar kant zich tegen het opleggen van quota. Streefcijfers zijn in deze wenselijk, maar competenties blijven prioritair bij personeelsaanwerving. Bij gelijke kwalificaties kan voorkeur gegeven worden aan de ondervertegenwoordigde groep”.

Hand in Hand is verheugd dat vele gemeentelijke partijen de tewerkstellingsachterstand en discriminatie van etnisch-culturele minderheden willen aanpakken. Toch zien we ook dat de meeste lokale partijen niet reageerden en de urgentie van het probleem blijkbaar niet inzien.

We laten het aan de kiezer over om zelf te oordelen of de beloofde maatregelen zullen volstaan om dit probleem daadwerkelijk aan te pakken. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen we nakijken of deze beloftes terugkomen in de bestuursakkoorden en of ze op termijn tot concrete resultaten zullen leiden.

Op de website www.anti-racisme.be zijn alle voorstellen te lezen door te klikken op de kaart bij  de juiste gemeente. Een handig overzicht is ook te vinden op http://www.anti-racisme.be/partij-reacties

Als er nog geen lokale reacties zijn, kan je de standpunten van de landelijke partijen nalezen op http://www.anti-racisme.be/reacties-van-de-nationale-politieke-partijen. We doen hierbij een oproep naar de resterende gemeentelijke partijen om alsnog te reageren. Sympathisanten kunnen hen aanporren door ons rappel te mailen via www.anti-racisme.be.