Steun de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Eind oktober toonde De Standaard uitgebreid aan dat het racisme in Vlaanderen nog steeds springlevend is, met reële gevolgen voor de discriminatie op het vlak van tewerkstelling, onderwijs en huisvesting. Ondertussen bleek uit een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Vlaamse regering, de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor, dat een kleine helft van de Vlamingen geen personen van “vreemde herkomst” in hun woonomgeving wil.

Deze en gelijkaardige vaststellingen leren ons twee dingen.

Eén.  Hand in Hand en haar partnerorganisaties hebben gelijk als ze stellen dat de grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen” niet enkel te wijten is aan objectieve factoren zoals diploma’s of taalachterstand, maar eveneens aan een ongelijke behandeling omwille van afkomst of religie. Het gaat om bewuste of onbewuste discriminatie omwille van vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen. Gelijkaardige veralgemenende mechanismen spelen trouwens bij ouderen, mensen met een handicap, vrouwen, holebi's, …

Twee. Dit is het moment om aan te tonen dat er in Vlaanderen wel degelijk ook een draagvlak is om racisme en discriminatie aan te pakken. Misschien wordt u hier in eerste instantie wat moedeloos van, de mentaliteit van mensen veranderen is immers een bijzonder langzaam en complex proces. We hebben allen vooroordelen en die kunnen soms zeer hardnekkig zijn. Er is echter een verschil tussen wat mensen denken en wat mensen effectief doen. Het is wettelijk verboden te discrimineren op basis van deze vooroordelen en mensen uit te sluiten, of ze nu man of vrouw, jong of oud, homo of hetero, allochtoon of autochtoon zijn, …

Racisme in de geesten is moeilijk aan te pakken maar racisme in de feiten is dat wel. Justitie en politiek hebben hier een belangrijke taak. Onze beleidsmensen moeten de juiste instrumenten inzetten zodat discriminatie hard wordt aangepakt en er tegelijk middelen worden ingezet om het onrecht te herstellen. Maar hier wringt dus het schoentje. Het beleid ligt hier niet wakker van en zal pas in actie schieten als voldoende mensen dit vragen.

En dat laatste is nu net het doel van onze campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Hand in Hand en haar partnerorganisaties eisen van de politieke wereld dat ze  actief discriminatie en racisme bestrijdt en evenredige arbeidsdeelname afdwingt voor mensen met een migratieachtergrond. De verkiezingen van mei 2014 zijn de aanleiding voor deze campagne.

Vind je dit ook belangrijk? Surf dan naar www.jobdiscriminatie.be  en klik dan op “ik steun”. Je kan enkel je naam invullen, of ook een korte boodschap. Heb je een foto bij de hand, dan kan je die uploaden. Ook verenigingen kunnen steunen.

Alle steunbetuigingen zijn zichtbaar op  http://jobdiscriminatie.be/solidariteitsboodschappen.

Stuur aub deze oproep door naar je eigen contacten (via mail of facebook) en roep op om mee de campagne te steunen.  Wij danken u voor uw hulp.

Wil je nog meer doen, neem dan een kijkje bij http://jobdiscriminatie.be/meewerken. We zoeken nog steeds vrijwilligers voor allerlei taken.