Studiedag "actief pluralisme in het onderwijs" - 26 november Antwerpen

Studiedag "Actief pluralisme in het onderwijs" 26 november

 

Steeds meer secundaire scholen kiezen voor een actief pluralistische visie op diversiteit. Bij de concrete uitwerking van deze visie staat men onder andere stil bij de (levensbeschouwelijke) verschillen onder leerlingen, en zoekt men naar manieren om leerlingen zich ‘thuis’ te doen voelen op school. Vaak doen ze dat met duidelijk zichtbare, concrete acties. Op deze studiedag willen we directieleden, leerkrachten en ouders stimuleren om ook oog te hebben voor meer latente factoren die een negatieve impact hebben op de identiteitsontwikkeling van jongeren. Neokoloniaal studiemateriaal is hier een voorbeeld van.

 

Aan de hand van concrete voorbeelden staan we stil bij de manier waarop ons onderwijssysteem onbewust symbolisch geweld uitoefent op leerlingen door gebruik te maken van neokoloniaal en/of eurocentrisch studiemateriaal. We belichten eveneens good practices van scholen en projecten die er wel in slagen een verhaal te brengen dat recht doet aan de geschiedenis én waar leerlingen zich graag in herkennen.

 

Sprekers:

Omar Ba en Orhan Agirdag

Datum:

zaterdag 26 november 2016 van 10.30 u tot 15 u

Plaats:

Atlas zaal Canvas, Carnotstraat 110 te Antwerpen

Organisatie:

vzw Motief i.s.m. KifKif en Hand in Hand – Beweging tegen racisme

Inschrijven:

 

online

Deelnameprijs:

15 euro

Cursuscode:

101.188

 

Actua

Baanbre(e)k(st)ers voor dekolonisering
#dekoloniseerMijnSchool