Veroordelen van racisme volstaat niet meer, tijd voor een structurele aanpak

Het racistisch geweld in Aarschot, kort na het racistisch incident in Pukkelpop, wordt door de meeste politieke partijen veroordeeld. Mooi, maar dat volstaat niet. Hand in Hand tegen racisme wijst op de noodzaak aan beleidsdaden die racisme structureel aanpakken. Dekoloniseren is hier een onderdeel van.

 

Racistische incidenten die de media halen, worden door de meeste politieke partijen scherp veroordeeld. Dat is een stapje in de goede richting maar onvoldoende voor partijen die beleidsverantwoordelijkheid dragen. Het volstaat niet om scherp uit te halen naar de concrete individuele daders en niet in de eigen boezem te kijken. Hoe is het zover kunnen komen? Welk klimaat is er in de media gecreëerd? Waar is de politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Dit soort verwerpelijke incidenten zijn helaas maar het topje van de ijsberg. Dagelijks worden vele mensen met een migratieachtergrond het slachtoffer van wantrouwige blikken, vermijdingsgedrag, racistische opmerkingen, ... het zogenaamde "alledaags " racisme. Maar wat nog veel erger is, ze worden structureel gediscrimineerd op alle belangrijke maatschappelijke domeinen zoals huisvesting, onderwijs en arbeid. "Gewoon" omdat ze een "vreemde" naam hebben, een ander geloof, een andere tint huidskleur. 

Voor een dergelijk fundamenteel probleem in onze samenleving volstaan gratuite veroordelingen van racistische incidenten absoluut niet. Hand in Hand tegen racisme vzw vraagt een volgehouden structurele aanpak, een gecoördineerde inspanning van alle overheden in dit land om de gevolgen van racisme op alle mogelijke maatschappelijke domeinen zo minimaal mogelijk te maken. Praktijktesten tegen discriminatie zijn hierbij een noodzakelijk middel.

Tegelijk zijn er acties nodig om de structurele oorzaken aan te pakken. Ongelijke machtsverhoudingen in de politiek, de media, de  economie, het onderwijs, de culturele wereld, ... houden het idee in stand dat "westerlingen" zogenaamd superieur zijn, met alle gevolgen van dien. Hand in Hand vraagt beleidsmaatregelen om een evenredige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke sectoren af te dwingen.

 

Last but not least, de invloed van het kolonialisme speelt nog steeds een belangrijke rol. Zowel in de machtsverhoudingen als in de ideeën over superioriteit. In Pukkelpop en Aarschot kwam deze band met het koloniale verleden bijzonder pijnlijk tot uiting.  

Kennis over het koloniale verleden zal niet alles oplossen maar is alvast een eerste stap, zowel in het onderwijs en onze bibliotheken als in het straatbeeld. 

In Berlijn staat een indrukwekkend monument voor de Holocaust, waarin de gruwel van de nazi's nauwkeurig wordt gedocumenteerd als een waarschuwing voor toekomstige generaties. Wanneer komt er een dergelijk monument voor de gevolgen van het Belgische kolonialisme? Dekoloniseer onze samenleving!

 

Actua

#praktijktestennu
Baanbre(e)k(st)ers voor dekolonisering

Tags