Verslag Inspiratiedag Hand in Hand

Inspiratiedag Hand in Hand “Uitdagingen en perspectieven voor de antiracistische beweging” Antwerpen, 27 september 2014

Eind september hielden we een succesvolle Inspiratiedag met meer dan vijftig actieve aanwezigen. We luisterden naar drie interessante sprekers en op basis van deze input debatteerden de aanwezigen in werkgroepjes over de richting die de antiracistische beweging de komende jaren moet uitgaan. De besluiten nemen we mee in de planning van Hand in Hand

Dirk Geldof sprak over superdiversiteit en antiracisme, Jef Verschueren wees ons op de wolfsklemmen en valkuilen van Nederlandse eentaligheid als dé norm voor een geslaagd integratiebeleid en Meryem Kanmaz ging dieper in op de broodnodige "dekolonisatie van de geest".

In de pas verschenen (papieren) Campagnebrief van december 2014 gaven we een korte samenvatting van de uiteenzettingen van de drie sprekers. U kan dit nummer ook downloaden als pdf op www.jobdiscriminatie.be. Zie links onder op de homepagina, link naar "Campagnebrief december 2014".

Van twee sprekers, Jef Verschueren en Meryem Kanmaz, kan u ook de volledige uiteenzetting bekijken via de pagina van Hand in Hand vzw op You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCplV_lPKruKhSVe0iD2iTLA