Wat beloven de politieke partijen om jobdiscriminatie aan te pakken?

We vroegen de politieke partijen hoe ze na de verkiezingen racisme en discriminatie bij aanwerving willen aanpakken. Bij "partijstandpunten" vindt u de reacties van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, PVDA+ en SP.A.

Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei voert Hand in Hand tegen racisme vzw campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, zie www.jobdiscriminatie.be. We doen dit samen met de drie vakbonden, het Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw, Kif Kif, en enkele andere organisaties. Elders op deze website vind je het platform van deze campagne, hier een samenvatting.

Er is  een grote tewerkstellingsachterstand van mensen uit etnisch-culturele minderheden, zowel met als zonder de Belgische nationaliteit, zowel bij nieuwkomers als bij mensen die hier geboren en getogen zijn. Voldoende studies hebben ondertussen aangetoond dat racisme en discriminatie, ook onbewust, mee verantwoordelijk zijn voor deze kloof. De lagere tewerkstellingsgraad van hooggeschoolde "allochtonen" die hier geboren zijn en perfect Nederlands spreken duidt ten overvloede aan dat taal en diploma-problemen niet volstaan als verklaring.

 

 
Samen met onze partners zijn we daarom van mening dat hier een belangrijke taak ligt voor de overheid. De tijd dringt als we niet de zoveelste verloren generatie willen creëren. Er gebeurden in het verleden wel inspanningen maar uit de cijfers blijkt dat deze onvoldoende tot resultaten hebben geleid en dat er dringend meer dwingende en doortastende maatregelen genomen moeten worden.

 

 
We stellen daarom twee krachtlijnen voor:

 

1. De overheid moet actief discriminatie en racisme bestrijden.  Racisme is een misdrijf en de overheid mag dat niet ongestraft laten.

 

2. De overheid moet evenredige arbeidsdeelname afdwingen. Voor alle functies en op alle functieniveaus moeten mensen met een migratieachtergrond evenredig aan het werk. De overheid sluit daarvoor resultaatsverbintenissen af en bouwt sociale en diversiteitsclausules in met streefcijfers voor overheidsopdrachten en subsidies.

 

 
In ons platform geven we een aantal, volgens ons noodzakelijke, concrete maatregelen om bovenstaande krachtlijnen daadwerkelijk uit te voeren.
 

 

 
Bij "partijstandpunten" vind je nu de mening van zes politieke partijen over de twee krachtlijnen en onze concrete  voorstellen en/of eventuele alternatieven van de partijen waarvan ze denken dat die de tewerkstellingkloof én de discriminatie van etnisch-culturele minderheden kunnen aanpakken.

 

 
Verder verwijzen we ook naar de meer gedetailleerde analyse van het Minderhedenforum van de reacties van de politieke partijen op hun memorandum, dat nauw verwant is met ons platform wat het thema arbeid betreft. Kif Kif  tenslotte gaat dieper in op de politieke bereidheid om praktijktesten in te voeren.