Wat je kan doen tegen racisme op 21 maart

-- Vrijdag 21 maart vieren we de internationale dag tegen racisme, ooit begonnen als een herdenking van de wandaden van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Misschien vraagt u zich af wat hiervan de zin is in 2014 in Vlaanderen? De apartheid is toch al lang afgeschaft en bij de begrafenis van Nelson Mandela kwamen alle wereldleiders hun eerbetoon geven.
Er vallen momenteel inderdaad gelukkig geen doden en we hebben zelfs een wetgeving tegen racisme waar we internationaal complimenten voor krijgen. Zowat alle politieke partijen spreken zich uit tegen racisme en onze overheden voeren in de lijn van Europa een beleid tegen discriminatie. Geen probleem dus?

Het racisme is minder spectaculair en krijgt minder media-aandacht maar de gevolgen zijn minstens even zwaar.  

Op het vlak van onderwijs, huisvesting en tewerkstelling zijn de cijfers onrustbarend. Steeds nieuwe studies, ook van de overheid, tonen aan dat Vlaanderen én België schromelijk tekort schieten in  een effectieve aanpak van de gevolgen van vooroordelen op deze levensbelangrijke domeinen (zie b.v. de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor).

Vooral de tewerkstelling van mensen met een “vreemde” afkomst, blijft ondermaats, ook al zijn ze hier geboren, spreken ze perfect Nederlands en hebben ze het juiste diploma.   ENAR,  het Europees Netwerk tegen Racisme, toont in haar pas verschenen rapport nogmaals aan dat België zwaar achterop hinkt vergeleken bij andere Europese landen (zie www.enar-eu.org).   

De eenzijdige focus op de inspanningen die “allochtonen” zelf moeten leveren, hoe belangrijk ook, onderschat de huizenhoge drempels en vooroordelen die bewust of onbewust aanwezig blijven.

Samen met een hele reeks partners, waaronder de drie vakbonden (zie hier), vragen we daarom naar aanleiding van de komende verkiezingen dat de politieke partijen hier eindelijk werk van maken. Zowel door actief discriminatie en racisme te bestrijden, als door pro-actief een evenredige arbeidsdeelname af te dwingen. Het volledige campagneplatform vindt u op www.jobdiscriminatie.be/eisenprogramma

Wil u zelf iets doen tegen racisme naar aanleiding van 21 maart? Dat kan.

ONLINE

 1. Surf naar www.jobdiscriminatie.be en klik op “ik steun”. Vul een boodschap in tegen racisme, al dan niet met foto.
 2. Daags na 21 maart, de internationale dag tegen racisme, verloten we één boek voor elke 500 likers van onze facebookpagina https://www.facebook.com/jobdiscriminatie. De winnaars kunnen kiezen uit "Superdiversiteit" van Dirk Geldof, "De neoliberale strafstaat" van Bleri Lleshi, "Moeders van de stilte" van Birsen Taspinar, "Superdiversiteit en democratie" van Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben Yakoub. Vraag dus ook je vrienden om te liken.
 3. Hebt u een facebookaccount? Vervang dan tijdelijk uw profielfoto door het campagnebeeld (hierbij) en laat uw vrienden weten waarom. (Laad eerst JOB_profiel.jpg op je computer; ga naar je profiel/tijdlijn in facebook; ga met je cursor over je profielfoto en klik op "profielfoto bewerken"; klik op "foto uploaden"; selecteer JOB_profiel.jpg)
 4. Deel deze oproep via mail, twitter of facebook. U kan hiervoor ook gebruik maken van de versie die op de website staat (“wat je kan doen tegen racisme op 21 maart”)

 

OP STRAAT

Op of rond 21 maart zijn er heel wat activiteiten tegen racisme van diverse organisaties. Je kan gewoon deelnemen aan die acties, zie enkele voorbeelden hieronder of op onze kalender.

 • Leuven (21/3): Help onze discrinimeerpoppetjes (meer)
 • Gent (21/3) met Gentse Lente op Sint-Jacobs (meer)
 • Maasmechelen (22/3): sensibiliseringsactie (meer)
 • Sint-Niklaas (22/3): Tijdens een ludieke belevingsactie delen medewerkers van de stad ST-Niklaas ism ACLVB, ABVV, ACV, Solidair,  Meldpunt ST-Niklaas en andere organisatie’s chocoladerepen uit tussen 15 en 17 uur aan voorbijgangers in de Stationsstraat van Sint-Niklaas. De actie krijgt als naam ”ONBEKEND is ONBEMIND

IN DE ZAAL

 • Mechelen (23/3) Filmontbijt met “Le sax de farine”  (meer)
 • Mechelen (25/3) film “La Marche” ism Afrika Filmfestival (meer)
 • Brussel (25/3) Beeldbrekers: “Subjectieve neutraliteit?” Over neutraliteit als mogelijk excuus voor discriminatie (meer)
 • Brussel (25/3) Debat/boekpresentatie “De Neoliberale strafstaat” (meer)
 • Brussel (29/3) Openforumdag Minderhedenforum (meer)

En wie nog meer wil doen, klikt op http://jobdiscriminatie.be/meewerken voor alle mogelijkheden.

Bedankt bij voorbaat!

Met vriendelijke groeten,

Ludo Segers en Marius Dekeyser, namens Hand in Hand tegen racisme vzw en de campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt