Dekoloniseren is ...

Mevr

Dekoloniseer Palestina

... onze inburgering in de wereld

Geschiedenis is geen roman; publiceer de volledige waarheid!

... is de waarheid herstellen die er nooit is geweest, wat was en is kolonisatie en wat moet daarrond nu nog gebeuren.

... de beste paraplu om heden, verleden en toekomst te verbinden. Het verleden is immers alomtegenwoordig in het heden.

... een methode om die witte privileges aan te pakken. Door de ontmaskering van het koloniale verleden van België wordt de morele macht van de meerderheid in vraag gesteld.

…working together to uphold, honour and embrace our SHARED citizenship and belongingness to ONE WORLD.

an ongoing process of eradicating racial injustice by educating, mobilizing and even empowering unconcerned voyeurs/bystanders/sideline observers to take a stand against RACISM and stop RACISTS when they see them, hear them or bear witness to their action

…a world where racism does not exist