Baanbre(e)k(st)ers voor dekolonisering

De periode van honderden jaren dat het Westen zowat heel de wereld koloniseerde was eveneens de periode dat de inwoners van deze gekoloniseerde wereld afgeschilderd werden als minderwaardig.  Ons wereldbeeld wordt hierdoor nog steeds beïnvloed zodat we de bestaande machtsverhoudingen die structureel racisme in de hand werken, als normaal beschouwen. Antiracisme en dekolonisering is dan ook een voortdurende oefening in het in vraag stellen van dit eurocentrisch wereldbeeld en in het  ontmantelen van deze machtsverhoudingen.

In onze nieuwe onlinecampagne “baanbre(e)k(st)ers voor dekolonisering” willen we deze eurocentrische kijk bijstellen door aandacht te vragen voor mensen van over de hele wereld die in het verleden gestreden hebben voor dekolonisering en emancipatie en tegen structureel racisme of meer algemeen tegen onrecht en onderdrukkende machtsstructuren. De voorbije jaren was Patrice Lumumba ons campagnesymbool van deze strijd. We willen Lumumba nu laten vergezellen door een reeks bondgenoten, die een internationaal erkende impact hebben gehad. We beperken ons wel tot mensen die reeds overleden zijn omdat dan pas een definitief oordeel mogelijk is.

We verzamelden de voorbije maanden reeds tientallen baanbre(e)k(st)ers. Tegen einde april eindigen we met een lijst van 100 mensen. Wie deze lijst mee wil aanvullen kan dat nog via deze link: https://www.dekoloniseer.be/nl/kandidaat-dekoloniseer-baanbreekster. Een selectiecomité beslist over aanvaarding.

Zodra de lijst volledig is, willen we iedereen de kans geven  om te stemmen op zijn favoriete held(in) of baanbre(e)k(st)er.  Uiteindelijk eindigen we einde juni met 8 mensen die samen met Lumumba een mooie mozaïek vormen op een affiche of spandoek voor toekomstige acties.

De link om te stemmen (via een nieuwe website) zal einde april verschijnen op www.dekoloniseer.be en www.anti-racisme.be

De campagne loopt naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid van Congo (op 30 juni 2020) maar toont tegelijk aan dat dekoloniseren over veel meer gaat dan excuses voor de wandaden van Leopold II. Het is een breder verhaal over hedendaags structureel racisme ten gevolge van dat koloniale verleden. Inhoudelijk bouwen we verder op de dekoloniseercampagne van 2016-2019 (zie www.dekoloniseer.be en het bijhorende dossier).

Alle info op www.dekoloniseer.be