Antiracisme tijdens de Covid-19 crisis

Edito Campagnebrief/E-zine einde maart 2020

Beste lezer(es),

De Covid-19 crisis laat ook Hand in Hand tegen racisme niet onberoerd. We hopen uiteraard dat u en al uw dierbaren gezond mogen blijven en deze crisis veilig kunnen doorstaan. 

Maar we maken ons ook zorgen over de ruimere maatschappelijke ontwikkelingen. Het lijkt alsof we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en het virus geen rekening houdt met rang of stand. Op zich is dat juist maar de kans om het virus te krijgen is helaas niet gelijk verdeeld. Vluchtelingen, daklozen, kansarmen, alleenstaande bejaarden, …  zijn door hun woon- en leefomstandigheden minder goed in staat om zich te beschermen en te isoleren. De economische gevolgen van de crisis treffen deze groepen het hardst. Mensen in de centra van de grote steden hebben minder mogelijkheden om buiten te komen en fit te blijven . De bestaande structurele discriminatie omwille van racisme of andere redenen speelt hierbij zeker een rol. Zoals in elke epidemie worden net die zwakkere groepen ook vaker met de vinger gewezen als een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid.

Op het internationale vlak is de situatie nog erger. Vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos kunnen geen kant uit als het virus daar toeslaat. Quarantaine is er onmogelijk, water en zeep nauwelijks beschikbaar. De situatie in andere conflictzones over de hele wereld is bijzonder dreigend. Van internationale solidariteit is er op dit moment nauwelijks sprake.

Samen met vele andere organisaties uit het middenveld roepen we alle beleidsverantwoordelijken dan ook op om zowel in België als daarbuiten maatregelen te nemen om de diegenen die het meest getroffen worden door deze crisis te ondersteunen. De komende weken en maanden zullen we gezamenlijke initiatieven en oproepen hierrond ondersteunen. Volg ons via ons ezine of op facebook.

De Covid-19-crisis heeft verder een serieuze impact op onze eigen werking. De reeds lang geplande manifestatie tegen racisme op 21 maart hebben we last-minute moeten vervangen door een digitale manifestatie (zie https://www.dekoloniseer.be/nl/21-maart-2020-stop-racisme-0). Fysieke informatie-avonden en evenementen kunnen voorlopig niet meer doorgaan.

Gelukkig planden we al vroeger een nieuwe onlinecampagne over het dekoloniseerthema, een communicatiecampagne over baanbre(e)k(st)ers voor dekolonisering (hier leest u er alles over: https://www.dekoloniseer.be/nl/baanbreeksters-voor-dekolonisering. We denken dat een dergelijke mentaliteitscampagne ook in Covid-19-tijden bijzonder nuttig is. Het doet ons immers nadenken over het eurocentrisme en gebrek aan internationale solidariteit.  De baanbre(e)k(st)ers uit het verleden tonen ons dat er ook een andere weg mogelijk is, de weg van emancipatie en solidariteit, van vechten tegen onrecht en voor rechtvaardigheid, ook met gevaar voor eigen leven. Ze zijn een blijvende inspiratiebron en bron van hoop, ook in deze door het coronavirus geteisterde wereld.

De redactie