Archief

Onderzoek toont aan dat mensen met een niet-Europese migratieachtergrond:

drie keer meer kans hebben om laag geschoold te zijn dan autochtonen

drie keer meer kans hebben om huurder te zijn

drie keer meer kans hebben om niet te participeren aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis

drie keer meer kans hebben om werkloos te zijn

twee keer meer kans hebben om te werken als arbeider

Bron: Studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid: “Het leven zoals het is en zou moeten zijn. De publieke opinie over gelijke kansen in Vlaanderen.” (november 2011)>>>