Archief

Le changement arrive. L’égalité des droits maintenant!

La discrimination et le racisme sont une réalité quotidienne pour de plus en plus de personnes. Une extrême-droite émergente et des organisations d'alt-right sèment activement la haine. Des polémistes extrême-droite peuvent déballer leur théorie du “Grand remplacement” dans nos journaux, dans des cercles élitistes et des lieux culturels. Des discours stigmatisants et polarisants trouvent leur chemin vers la presse et les partis mainstream. Normalisant ainsi le discours de haine. Un climat dans lequel les...>>>

De campagne was het initiatief van een samenwerkingsverband van Antwerpse middenveldorganisaties, namelijk: ABVV-Regio Antwerpen, ACV-Antwerpen, ACW-Antwerpen, De Acht – Antwerps Minderhedencentrum, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11 vzw, Oxfam-Wereldwinkel Antwerpen vzw, Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Unie van Turkse Verenigingen, Vaka/Hand in Hand vzw. Het bureau Mortierbrigade bedacht het bordje op basis van ideeën uit deze groep. Link naar het interview: https://radio1.be/luister/...>>>

In 2018 en 2019 stonden vooral deze 6 eisen centraal in de acties. Vanaf 2021 worden er ook lokale eisenbundels geformuleerd door de lokale groepen. De teksten op de pagina's van 6 oorspronkelijke eisen werden in 2018 geschreven door partnerorganisaties van het Platform, en gaven wat meer tekst en uitleg bij het thema. Ze bevatten ook links naar organisaties die nu rond het thema in kwestie werken, voor meer recente informatie.>>>

Téléchargez le matériel pour la mobilisation au 20 mars 2022 :

profielfoto Facebook Nederlands

profielfoto Facebook Français

Facebook-pagina-hoofdingNL

Facebook-event-fotoNL

Facebook-event-photoFR

Flyer Nederlands

Flyer Français>>>

Extreemrechts is ondertussen een oude bekende in Vlaanderen en bij uitbreiding België. Na de eerste zwarte zondag van 1991 was er een decennialange gevoeligheid bij het middenveld voor de groei van het Vlaams Belang met onder meer de totstandkoming van het cordon sanitaire. Ook het mobiliserende Hart Boven Hard voerde vanaf 2014 in feite een campagne tegen de groeiende invloed van extreemrechts.

Daar waren goede redenen voor. De intentieverklaringen en het effectieve beleid van de Vlaamse regering zijn op meerdere punten duidelijk geïnspireerd door het extreemrechtse gedachtegoed....>>>

En 2018 et 2019, principalement ces 6 revendications ont été au centre des actions. À partir de 2021, les groupes locaux formuleront également des paquets d'exigences locales. Les textes des pages de 6 demandes originales ont été rédigés par les organisations partenaires de la Plateforme en 2018, et ont apporté un peu plus de texte et d'explication sur le thème. Elles contiennent également des liens vers des organisations travaillant actuellement autour du thème en question, pour des informations plus récentes.>>>

Toen werd hij hiervoor verguisd en niet toevallig kort daarna vermoord. In het einde oktober 2021 verschenen rapport van het deskundigenpanel ter voorbereiding van de Congocommissie krijgt hij echter punt voor punt gelijk (zie https://www.lachambre.be/doc/FLWB/pdf/55/1462/55K1462003.pdf . Enkele citaten uit de conclusies van het historische luik (blz. 398 e.v.):

“De impact van het kolonialisme was veelzijdig. De aangerichte schade was niet alleen van sociaaleconomische aard. De gevolgen waren ook van politieke, culturele, sociale en zelfs psychologische aard “.

“Uitbuiting...>>>

Change is coming. Gelijke rechten nu!

Discriminatie en racisme zijn een dagelijkse realiteit voor steeds meer mensen. Opkomend extreem-rechts en alt-right organisaties zaaien actief (online) haat. Een klimaat waarin voetballers - van amateur tot wereldster - omwille van hun huidskleur op het veld en op sociale media uitgejouwd en beledigd worden. En daar blijft het niet bij. Ook het fysieke geweld en de structurele uitsluiting nemen toe. Moskeeën en synagogen worden beschadigd, een vluchtelingencentrum in brand gestoken. Dit onrecht valt niet te relativeren....>>>

20 mars 2022, nous sommes de nouveau à l'œuvre. Venez régulièrement jeter un coup d'œil pour obtenir plus d'informations ou - mieux encore - remplissez vos coordonnées dans le formulaire sous "participer", où vous pouvez indiquer que vous souhaitez être tenu informé des initiatives de la Plate-forme 2013 via votre adresse e-mail. Vous avez encore des questions directes ? Voir le formulaire de contact.

Vous trouverez ci-dessous les lieux où les choses se passeront. Prenez contact avec la personne de contact si vous souhaitez participer.>>>

Waarom ik burgerlijke partij ben in de zaak van Schild & Vrienden

In januari 2018 ging ik als jonge vrouw met migratieachtergrond aan de slag bij VRT NWS. Het was een moment dat ik had moeten vieren, waar ik fier op mezelf kon zijn. Maar het werd mij afgenomen, en zelfs meer dan dat.

Vandaag, bijna vier jaar later, laat ik via deze weg weten dat ik burgerlijke partij ben in de zaak tegen leden van Schild & Vrienden, waaronder Dries Van Langenhove.

De psychologische terreur die ik de voorbije jaren via sociale media heb moeten doorstaan jegens mijn...>>>