Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Nieuwsberichten

Op 7 oktober 2014 werd Movement X gelanceerd. De nieuwe beweging constateert een Europa in crisis. Met uitdagingen die zich situeren op economisch, ecologisch, moreel, cultureel en sociaal vlak. De organisatie ziet ook een demografische verschuiving in onze grootsteden. De vroegere dominante blanke meerderheid bestaat niet meer. Maar een erkenning van deze diversiteit met een gelijkwaardige deelname in het maatschappelijk leven en een evenredige machtsverschuiving heeft zich nog niet voorgedaan omwille van uitsluitingsmechanismen, racisme en discriminatie.

Movement X...>>>

Waarover gaat het? In het huidige weldenkende Vlaanderen is het woord “ racisme” bijna taboe geworden. Uiteraard zijn we er allemaal tegen maar “ is er eigenlijk nog wel een probleem? ” Extreemrechts ligt op apegapen, er is een wetgeving tegen racisme, Europa verplicht de (vele) overheden om discriminatie aan te pakken…

Tegelijk blijft de tewerkstellings- en onderwijsachterstand van mensen met een migratieachtergrond groeien en neemt de zogenaamde “ gekleurde ” armoede gestaag toe. Het toekomstperspectief van vele jongeren...>>>

Nog tot 29 september gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen op zoek naar gastvrije initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers in Vlaanderen en Brussel.

Organiseert je bib workshops rond vluchtelingen? Zamelt je school geld in voor kinderen op de vlucht? Speelde je een spel met het asielcentrum in de buurt? Geef je als bedrijf specifiek kansen aan vluchtelingen? Of zet je je als vrijwilliger in?

Surf dan snel naar http://www.gastvrijegemeente.be en maak kans op één van de zes Gastvrije Awards en 1000 euro voor het meest gastvrije individu, vereniging, school,...>>>

Uitzendbureau Tempo-Team wil een engagement van bedrijven tegen discriminatie. Slechts 57 procent van de Belgische bedrijven stelt allochtonen te werk. En het probleem heeft nog diepere wortels: amper 62 procent van de burgers met roots die buiten de EU liggen, zijn actief op de arbeidsmarkt. Bij de ‘algemene’ bevolking is dit 73 procent, blijkt uit cijfers van de VDAB en de FOD Economie . In zijn totaliteit ligt de werkloosheidsgraad bij migranten in België op 20,7 procent.

Zeven op de tien werkgevers zeggen dat dit komt door de weinige motivatie en interesse dat allochtonen tonen...>>>

Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei voert Hand in Hand tegen racisme vzw campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, zie www.jobdiscriminatie.be . We doen dit samen met de drie vakbonden, het Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw, Kif Kif, en enkele andere organisaties. Elders op deze website vind je het platform van deze campagne, hier een samenvatting.

Er is een grote tewerkstellingsachterstand van mensen uit etnisch-culturele minderheden, zowel met als zonder de Belgische nationaliteit, zowel bij nieuwkomers als bij mensen die hier geboren en getogen zijn. Voldoende...>>>

De originele aanpak nodigt de kijker uit om op een andere wijze te kijken naar racisme en vooroordelen. Standup-comedian Bert Gabriëls schreef het scenario en speelde samen met Chokri Ben Chikha de hoofdrol. Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah leggen uit: “We beseffen dat er nog veel gedaan moet worden om discriminatie op de werkvloer weg te werken. Humor leek hiervoor een fantastische manier om een boodschap over te brengen” .

Ludo Segers, voorzitter van Hand in Hand, vult aan: ‘Met dit filmpje bieden we een spiegel hoe mensen uit etnisch-culturele minderheden zich moeten...>>>

Het racisme is minder spectaculair en krijgt minder media-aandacht maar de gevolgen zijn minstens even zwaar.

Op het vlak van onderwijs, huisvesting en tewerkstelling zijn de cijfers onrustbarend. Steeds nieuwe studies, ook van de overheid, tonen aan dat Vlaanderen én België schromelijk tekort schieten in een effectieve aanpak van de gevolgen van vooroordelen op deze levensbelangrijke domeinen (zie b.v. de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor).

Vooral de tewerkstelling van mensen met een “vreemde” afkomst, blijft ondermaats, ook al zijn ze hier geboren, spreken ze perfect...>>>

Beste vereniging,

Vrijdag 21 maart vieren we de internationale dag tegen racisme, ooit begonnen als een herdenking van de wandaden van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Misschien vraagt u zich af wat hiervan de zin is in 2014 in Vlaanderen? De apartheid is toch al lang afgeschaft en bij de begrafenis van Nelson Mandela kwamen alle wereldleiders hun eerbetoon geven. Er vallen inderdaad gelukkig geen doden en we hebben zelfs een wetgeving tegen racisme waar we internationaal complimenten voor krijgen. Zowat alle politieke partijen spreken zich uit tegen racisme en onze...>>>

“De leden van onze groep zijn allen actief binnen ‘Aalst Mixt’, het samenwerkingsverband dat het samenleven tussen gemeenschappen in Aalst centraal stelt”, zegt José Gavilán, coördinator van ‘Aalst mixt’ en trekker van de losse groep ‘Oiljst Nixt’.

“Het thema van onze carnavalgroep is gekleurde tewerkstelling. Wij willen de vooroordelen – ‘Nieuwe Aalstenaars willen niet werken’ – wegwerken. We zeggen met onze carnavalgroep: voor ons is Aalst een schitterende stad en wij willen graag in en voor onze stad werken,” legt José uit.

“Het probleem is dat de stad gekleurde...>>>

Het rapport is een gezamenlijk project van het Onderzoeksinstituut Arbeid en Samenleving (HIVA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), gerealiseerd in het kader van het Steunpunt Inburgering en Integratie (SIenI). De studie bevestigde nogmaals dat "Er een duidelijk verschil bestaat tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en de personen van vreemde herkomst. Bij de personen van Belgische herkomst ligt de werkzaamheidsgraad het hoogst (75% in 2012). Op behoorlijke afstand volgen de personen afkomstig van de Zuid-...>>>