Nieuwsberichten

Waarom een campagne "dekoloniseren"?

In een eerste deel van de trefdag gaan we dieper in op het waarom van de campagne. We doen dit via een panelgesprek met een aantal deskundige sprekers. Waarom is een dekolonisatie van de Vlaamse samenleving broodnodig en wat betekent dit concreet? Waarom is dit voor iedereen in onze samenleving belangrijk? Hoe gaan we van een verdeeld verleden naar een gedeelde toekomst? Op welke terreinen kunnen we lokaal een verschil maken?

Zijn we niet allemaal al generaties lang door propaganda "gekoloniseerd"? We mogen ervan...>>>

Waarover gaat de campagne?

Hand in Hand zet zich al jaren in tegen de reële discriminatie van mensen op het vlak van arbeid, huisvesting, onderwijs, ... omwille van hun migratie-achtergrond, taal, cultuur of religie. We mikken hiervoor vooral op structurele maatregelen van de overheid.

Toch merken we dat dit niet het hele verhaal is. Onder dit duidelijk herkenbare en meetbare racisme zit er nog een laag van onbewuste vooroordelen en negatieve houdingen tegenover mensen met een recente migratie-achtergrond.

Dit soort vooroordelen zijn voor een deel...>>>

Voor gelijke kansen, tegen discriminatie

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We doen dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

http://www.unia.be/nl>>>

Op maandag 5 oktober vertrekt Warda El-Kaddouri naar New York waar zij als VN-jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad deelneemt aan de Derde Commissie (Sociale en Humanitaire Zaken) van de 70e Algemene Vergadering. Hier staan de komende weken de onderhandelingen van een jeugdresolutie op de agenda. Warda zal er haar stem en die van Vlaamse kinderen en jongeren laten horen tijdens de discussies rond onder meer de rol van jongeren in de Post-2015 agenda en jeugdwerkloosheid.

Warda mag als deel van de officiële Belgische delegatie namens België het woord...>>>

De meerdeerheidspartijen van de Vlaamse regering hebben zelf een voorstel van resolutie geformuleerd.>>>

Waarom blijft het in een samenleving gekenmerkt door superdiversiteit zo moeilijk om deze diversiteit te vertalen naar het kleine scherm, radio, geschreven pers? Hoe kan het dat vandaag stereotype beeldvorming van minderheden in onze maatschappij nog steeds bestaat en vaak onbewust binnensijpelt in de hoofden van media consumenten?>>>

Kom alles te weten over sociale bescherming in Noord en Zuid. Inspirerende samenkomst met alle campagnepartners.

AB Brussel - Zaterdag 3 oktober – deuren 17u - debat om 17.30u - €5>>>

1. Toelichting campagne

Met het filmpje "ik ben geen racist maar" maken we duidelijk hoe allerlei heersende vooroordelen worden versterkt en welke kwetsuren ze veroorzaken bij de geviseerde bevolkingsgroepen. Helaas is dit schering en inslag en hebben we vandaag allerlei getuigenissen van mensen die van ver en van zeer dichtbij de pijn en frustratie van uitsluiting hebben meegemaakt. Het volstaat even rond te kijken op sociale media of de getuigenissen te lezen op de facebookpagina van #dailyracism.

Deze online-actie van Hand in...>>>

Werkzoekenden weigeren op basis van hun afkomst, huidskleur of leeftijd is een misdrijf. Een moeilijk te bewijzen misdrijf. Praktijktesten kunnen bevestigen of ontkennen wat een werkzoekende vermoedt. Er moet nu een juridisch kader komen om iets te doen met de resultaten van praktijktesten.

Discriminatie opsporen op de arbeidsmarkt is niet nieuw. Onderzoekers doen testen. Sociale organisaties en vakbonden gaan op pad. Hun verontrustende bevindingen doen telkens veel stof opwaaien in de media. Sommige werkgevers komen gebuisd uit discriminatietesten. Toch doen ze gewoon verder, want...>>>

INHOUD

De superdiverse samenleving/stad is een onontkoombare realiteit. Zonder migratie zou de stad (demografisch) dood zijn. Toch is deze ontwikkeling niet automatisch "super". Inwoners met een migratieachtergrond hebben verschillende statuten die vaak leiden tot achterstelling en kwetsbaarheid. Er is nood aan ernstige inspanningen van de overheid om dit transitieproces voor alle betrokkenen in goede banen te leiden.

Is het huidige Vlaamse en federale (integratie- en migratie)beleid hierbij niet eerder een belemmering? Welk alternatief ...>>>