Nieuwsberichten

Uit de statistieken van de VDAB blijkt een grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen”. Eén op vier werkzoekenden in Vlaanderen behoort tot een etnisch-culturele minderheid. Met of zonder Belgische nationaliteit, hier of buiten de Europese Unie geboren, hoog- en laaggeschoold, … Allen samen hebben ze gemiddeld vier tot vijf maal meer kans om werkloos te zijn dan mensen die hier al enkele generaties wonen, geen vreemde naam hebben of een andere huidskleur. Opleidingsachterstand en taalproblemen kunnen dit maar deels verklaren, discriminatie en vooroordelen spelen een grote rol....>>>

De afgelopen 10 jaar steeg het aandeel buiten de EU geboren Vlamingen met een job tot 53,4 procent – ruim onvoldoende om de rest van de werkende bevolking bij te benen. Vlaanderen is Europees recordhouder wat betreft etnische kloven op de arbeidsmarkt. Een opmerkelijke vaststelling 10 jaar nadat het decreet evenredige arbeidsdeelname (8 mei 2002) werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. ‘De uitdaging voor een evenredige en discriminatievrije arbeidsmarkt blijft even groot.’ Volgens het Minderhedenforum moet de overheid afstappen van inspanningsverbintenissen en bedrijven en sectoren...>>>

De werkloosheid bij de zogenaamde allochtonen of nieuwe Belgen is onrustbarend hoog (tot vier maal hoger dan bij autochtonen). Ook voor wie hier geboren is, de taal perfect spreekt en het juiste diploma heeft blijft er een kloof die alleen verklaard kan worden door discriminatie en racisme.

Werk is de sleutel tot volwaardige deelname aan de samenleving. Mensen van etnisch-culturele minderheden de toegang tot werk ontzeggen is niet alleen een schending van hun mensenrechten, het verarmt ook de maatschappij in haar geheel. Talenten, energie en creativiteit van een hele...>>>

In 2011 bracht Idea Consult dit eerder al in kaart. 47 procent van de dienstenbedrijven krijgt met de regelmaat van de klok de vraag van klanten om vooral geen ‘allochtonen’ te sturen.19 procent van de bevraagde Vlaamse klanten geeft zonder verpinken toe niets van ‘allochtonen’ te willen weten. Uiteraard is het strafbaar als dienstverlener in te gaan op vragen tot discriminatie. Toch gebeurt het massaal. En erger. Koppen toont dat bedrijven het zelf vaak ook voorstellen aan de klant. Op die manier voeden ze de racistische vooroordelen en zetten ze aan tot discriminatie. En...>>>

Lees verder: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/120328_dienstencheques_...

De uitzending van het nieuws: http://www.deredactie.be/permalink/1.1258251

De uitzending van Koppen: http://www.deredactie.be/permalink/1.1258611>>>

Onderzoek toont aan dat mensen met een niet-Europese migratieachtergrond:

drie keer meer kans hebben om laag geschoold te zijn dan autochtonen

drie keer meer kans hebben om huurder te zijn

drie keer meer kans hebben om niet te participeren aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis

drie keer meer kans hebben om werkloos te zijn

twee keer meer kans hebben om te werken als arbeider

Bron: Studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid: “Het leven zoals het is en zou moeten zijn. De publieke opinie over gelijke kansen in Vlaanderen.” (november 2011)>>>

“Hoe lang praten we nu al over meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt?”, Naima Charkaoui is verontwaardigd. Uit het Tempo Team-rapport blijkt alweer dat de problemen waarmee etnisch-culturele minderheden worstelen niet serieus worden genomen.”

Om de tewerkstellingsproblemen aan te pakken vindt de organisatie dat een dwingend beleid aan de orde is. Het Diversiteitscharter van Tempo Team? “Te vrijblijvend. De tijd van mooie oorkondes en dure woorden is voorbij. Er verandert duidelijk niets aan de houding op de werkvloer”, klinkt het. Werkgevers die geld krijgen om aan diversiteit te...>>>