Nieuwsberichten

Vooraf…

Er valt geen samenleving te bedenken zonder diversiteit. Individuen en gemeenschappen verschillen nu eenmaal door taal, fysieke kenmerken, cultuur, geslacht, religie, seksuele geaardheid, huidskleur… Die diversiteit zal er altijd zijn.

Belangrijk aan deze verschillen zijn vooral de basisrechten en de mogelijke ongelijkheden die ermee verbonden worden. Waar vrouwen minder verdienen dan mannen, sommige gebouwen ontoegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, of iemands seksuele geaardheid voor een andere behandeling zorgt,...>>>

Versiety Media is ontstaan omdat wij ontevreden zijn met de huidige media. Aan de hand van een enquête hebben we ontdekt dat wij niet de enige waren. 172 van de 190 bestaande nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in Antwerpen. Hiermee is ‘t stad een boegbeeld van de 21ste-eeuwse superdiversiteit. En toch is de huidige media geen reële representatie van deze maatschappij. De federale studie Media en Diversiteit toonde aan dat amper 1% van de beroepsjournalisten, Belgen zijn met een andere culturele achtergrond. Vrouwen zijn ook nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de huidige media....>>>

Begin 2017 start Hand in Hand met een campagne "Dekoloniseer de lokale samenleving". Vorige eeuw werden door de dekolonisatie de ex-kolonies zelfstandige en onafhankelijke staten met volle rechten op het internationale forum.

Vandaag moeten we ervoor zorgen dat iedereen als volwaardige burger erkend wordt. Met ieder zijn/haar inbreng, van welke afkomst dan ook.

Voel je je hierdoor aangesproken? Wil je ten gronde iets doen aan racisme en de discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond in deze samenleving? Dan is deze Regionale Kick-Off in Gent een...>>>

Er bestaan hiervoor goede redenen. En nochtans werden we op sociale media overspoeld door nauwelijks rationele argumenten. Integendeel, er werd een karikatuur gemaakt van de zogenaamd "politiek correcte" elite die "onze" tradities wou afschaffen.

De voorbije jaren zijn de meeste argumenten pro en contra meermaals de revue gepasseerd. Alleen schijnt niemand die te lezen noch te onthouden. Toch is het nuttig enkele bedenkingen over de voorbije discussie mee te geven. We willen minstens enkele tegenstrijdigheden aan het licht brengen en bijgevolg bepaalde onwaarheden ontkrachten. We...>>>

Matthias De Groof, onderzoeker Universiteit Antwerpen (postkoloniale studies), sprak over het belang van bewustwording van wat het kolonialisme betekent voor het heden. Het is immers een blinde vlek, een echte "olifant in de kamer". Dekoloniseren is voor hem bewust worden van de voordelen die de autochtone Belg nu nog steeds geniet door het kolonialisme.

Omar Ba, Consultant Diversity & Inclusion en anti-racisme activist, legde de nadruk op de zeer ongelijke machtsverhoudingen tijdens het kolonialisme. Dit vertaalde zich in een brutale repressie, propaganda, hardnekkige beelden...>>>

Programma 13u-13u30 Deuren open - onthaal 13u30 Welkom met korte toelichting campagne (voorzitter Ludo Segers) 13u45 Slam Poetry met Seckou Ouoleguem 14u Panelgesprek - waarom een campagne dekoloniseren?

Waarom is een dekolonisatie van de Vlaamse samenleving broodnodig en wat betekent dit concreet? Waarom is dit voor iedereen in onze samenleving belangrijk?

Hoe gaan we van een verdeeld verleden naar een gedeelde toekomst? Op welke terreinen kunnen we lokaal een verschil maken?

Sprekers:

Samira Azabar, sociologe, educatief medewerkster vzw...>>>