Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Nieuwsberichten

Werkzoekenden weigeren op basis van hun afkomst, huidskleur of leeftijd is een misdrijf. Een moeilijk te bewijzen misdrijf. Praktijktesten kunnen bevestigen of ontkennen wat een werkzoekende vermoedt. Er moet nu een juridisch kader komen om iets te doen met de resultaten van praktijktesten.

Discriminatie opsporen op de arbeidsmarkt is niet nieuw. Onderzoekers doen testen. Sociale organisaties en vakbonden gaan op pad. Hun verontrustende bevindingen doen telkens veel stof opwaaien in de media. Sommige werkgevers komen gebuisd uit discriminatietesten. Toch doen ze gewoon verder, want...>>>

INHOUD

De superdiverse samenleving/stad is een onontkoombare realiteit. Zonder migratie zou de stad (demografisch) dood zijn. Toch is deze ontwikkeling niet automatisch "super". Inwoners met een migratieachtergrond hebben verschillende statuten die vaak leiden tot achterstelling en kwetsbaarheid. Er is nood aan ernstige inspanningen van de overheid om dit transitieproces voor alle betrokkenen in goede banen te leiden.

Is het huidige Vlaamse en federale (integratie- en migratie)beleid hierbij niet eerder een belemmering? Welk alternatief ...>>>

Hand in Hand tegen racisme vzw veroordeelt zonder voorbehoud de moordaanslag op de redacteurs van Charlie Hebdo. Voor Hand in Hand is de persvrijheid één van de pijlers van onze democratie die ten allen prijze verdedigd moet worden.

Het zijn niet enkel de redacteurs en de persvrijheid die slachtoffers zijn van deze terroristische daad. Ook alle moslims behoren tot de grootste verliezers. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de islambashing van de laatste decennia nu nog in alle hevigheid zal toenemen. In Duitsland zagen we al de duizenden op straat komen als "Patriotische...>>>

Eind september hielden we een succesvolle Inspiratiedag met meer dan vijftig actieve aanwezigen. We luisterden naar drie interessante sprekers en op basis van deze input debatteerden de aanwezigen in werkgroepjes over de richting die de antiracistische beweging de komende jaren moet uitgaan. De besluiten nemen we mee in de planning van Hand in Hand

Dirk Geldof sprak over superdiversiteit en antiracisme, Jef Verschueren wees ons op de wolfsklemmen en valkuilen van Nederlandse eentaligheid als dé norm voor een geslaagd integratiebeleid en Meryem Kanmaz ging dieper in op de...>>>

In deze ontwikkelingen wil Hand in Hand een constructieve rol spelen. We streven naar een samenleving waarin racisme en discriminatie bestreden worden en we doen dit zonder onnodig te polariseren, met respect voor alle betrokkenen. Door in te zetten op dialoog en constructieve oplossingen, werken we aan een gemeenschappelijke basis die een positieve invulling van de superdiversiteit mogelijk maakt. Van de overheid verwachten we echter dat ze deze superdiverse samenleving mee op de rails helpt zetten en zorgt voor de broodnodige aanpassingen in onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, ......>>>

Oproep van het Collectief "TOGETHER FOR DIGNITY"

Mensen van Congolese en Marokkaanse origine hebben een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van België. Maar die erkenning is ver te zoeken bij sommige politici. Volgens de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie bestaan er 'nuttige' en 'onnuttige' migranten. In 2011 schreef Theo Francken op Facebook: " Ik kan me wel iets voorstellen bij de economische meerwaarde van de Joodse, Chinese en Indiaanse diaspora, maar minder bij de Marokkaanse, Congolese of Algerijnse. Of is dat te aangebrand? "

Wij zijn verbolgen...>>>

Hand in Hand tegen racisme vzw roept mee op voor de nationale vakbondsbetoging voor sociale rechtvaardigheid op 6 november in Brussel.

We scharen ons hiermee achter de oproep van de burgerbeweging Hart boven Hard.

We willen zo tonen dat de besparingen van de Vlaamse en federale regering breed gaan en elke gewone burger treffen: van kinderen tot studenten, van leerkrachten tot gepensioneerden, van verenigingen tot kunstenaars, van "autochtone" Belgen tot mensen met een migratieachtergrond. Door onze aanwezigheid op de nationale betoging wordt de verbondenheid met elkaar...>>>

Op 7 oktober 2014 werd Movement X gelanceerd. De nieuwe beweging constateert een Europa in crisis. Met uitdagingen die zich situeren op economisch, ecologisch, moreel, cultureel en sociaal vlak. De organisatie ziet ook een demografische verschuiving in onze grootsteden. De vroegere dominante blanke meerderheid bestaat niet meer. Maar een erkenning van deze diversiteit met een gelijkwaardige deelname in het maatschappelijk leven en een evenredige machtsverschuiving heeft zich nog niet voorgedaan omwille van uitsluitingsmechanismen, racisme en discriminatie.

Movement X...>>>

Waarover gaat het? In het huidige weldenkende Vlaanderen is het woord “ racisme” bijna taboe geworden. Uiteraard zijn we er allemaal tegen maar “ is er eigenlijk nog wel een probleem? ” Extreemrechts ligt op apegapen, er is een wetgeving tegen racisme, Europa verplicht de (vele) overheden om discriminatie aan te pakken…

Tegelijk blijft de tewerkstellings- en onderwijsachterstand van mensen met een migratieachtergrond groeien en neemt de zogenaamde “ gekleurde ” armoede gestaag toe. Het toekomstperspectief van vele jongeren...>>>

Nog tot 29 september gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen op zoek naar gastvrije initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers in Vlaanderen en Brussel.

Organiseert je bib workshops rond vluchtelingen? Zamelt je school geld in voor kinderen op de vlucht? Speelde je een spel met het asielcentrum in de buurt? Geef je als bedrijf specifiek kansen aan vluchtelingen? Of zet je je als vrijwilliger in?

Surf dan snel naar http://www.gastvrijegemeente.be en maak kans op één van de zes Gastvrije Awards en 1000 euro voor het meest gastvrije individu, vereniging, school,...>>>