Nieuwsberichten

De originele aanpak nodigt de kijker uit om op een andere wijze te kijken naar racisme en vooroordelen. Standup-comedian Bert Gabriëls schreef het scenario en speelde samen met Chokri Ben Chikha de hoofdrol. Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah leggen uit: “We beseffen dat er nog veel gedaan moet worden om discriminatie op de werkvloer weg te werken. Humor leek hiervoor een fantastische manier om een boodschap over te brengen” .

Ludo Segers, voorzitter van Hand in Hand, vult aan: ‘Met dit filmpje bieden we een spiegel hoe mensen uit etnisch-culturele minderheden zich moeten...>>>

Het racisme is minder spectaculair en krijgt minder media-aandacht maar de gevolgen zijn minstens even zwaar.

Op het vlak van onderwijs, huisvesting en tewerkstelling zijn de cijfers onrustbarend. Steeds nieuwe studies, ook van de overheid, tonen aan dat Vlaanderen én België schromelijk tekort schieten in een effectieve aanpak van de gevolgen van vooroordelen op deze levensbelangrijke domeinen (zie b.v. de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor).

Vooral de tewerkstelling van mensen met een “vreemde” afkomst, blijft ondermaats, ook al zijn ze hier geboren, spreken ze perfect...>>>

Beste vereniging,

Vrijdag 21 maart vieren we de internationale dag tegen racisme, ooit begonnen als een herdenking van de wandaden van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Misschien vraagt u zich af wat hiervan de zin is in 2014 in Vlaanderen? De apartheid is toch al lang afgeschaft en bij de begrafenis van Nelson Mandela kwamen alle wereldleiders hun eerbetoon geven. Er vallen inderdaad gelukkig geen doden en we hebben zelfs een wetgeving tegen racisme waar we internationaal complimenten voor krijgen. Zowat alle politieke partijen spreken zich uit tegen racisme en onze...>>>

“De leden van onze groep zijn allen actief binnen ‘Aalst Mixt’, het samenwerkingsverband dat het samenleven tussen gemeenschappen in Aalst centraal stelt”, zegt José Gavilán, coördinator van ‘Aalst mixt’ en trekker van de losse groep ‘Oiljst Nixt’.

“Het thema van onze carnavalgroep is gekleurde tewerkstelling. Wij willen de vooroordelen – ‘Nieuwe Aalstenaars willen niet werken’ – wegwerken. We zeggen met onze carnavalgroep: voor ons is Aalst een schitterende stad en wij willen graag in en voor onze stad werken,” legt José uit.

“Het probleem is dat de stad gekleurde...>>>

Het rapport is een gezamenlijk project van het Onderzoeksinstituut Arbeid en Samenleving (HIVA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), gerealiseerd in het kader van het Steunpunt Inburgering en Integratie (SIenI). De studie bevestigde nogmaals dat "Er een duidelijk verschil bestaat tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en de personen van vreemde herkomst. Bij de personen van Belgische herkomst ligt de werkzaamheidsgraad het hoogst (75% in 2012). Op behoorlijke afstand volgen de personen afkomstig van de Zuid-...>>>

Deze en gelijkaardige vaststellingen leren ons twee dingen.

Eén. Hand in Hand en haar partnerorganisaties hebben gelijk als ze stellen dat de grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen” niet enkel te wijten is aan objectieve factoren zoals diploma’s of taalachterstand, maar eveneens aan een ongelijke behandeling omwille van afkomst of religie . Het gaat om bewuste of onbewuste discriminatie omwille van vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen. Gelijkaardige veralgemenende mechanismen spelen trouwens bij ouderen, mensen met een handicap...>>>

In 2013 bleek uit diverse onderzoeken dat de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond sterk achterliep bij die van de algemene bevolking en dat racisme en vooroordelen hier een belangrijke rol speelden ( zie bv. het Rapport Socio-economische Monitoring 2013, http://www.diversiteit.be/socio-economische-monitoring ). Sommige werkgevers deden hun best maar andere verscholen zich achter het argument dat ze enkel naar competenties keken. Ook overheden en overheidsbedrijven weerspiegelden lang niet de diverse samenstelling van de bevolking.

Deze...>>>

De pin wordt de komende weken over heel Vlaanderen uitgedeeld. Elke pin is een verbodsteken met daarin een vraagteken.

Marius Dekeyser, coördinator van initiatiefnemer Hand in Hand, legt uit: ‘Met deze pin stellen we de vraag waarom zoveel jobs verboden blijven voor een groot deel van de bevolking, waarom zij geen kansen krijgen om hun vaardigheden en kwaliteiten in te zetten in onze samenleving. Door zoveel mogelijk mensen de pin te laten dragen, geven we een sterk signaal dat heel veel mensen zich vragen stellen bij de uitsluiting van mensen met een migratie-achtergrond bij...>>>

Met de resultaten van het eerste rapport van de Socio-Economische Monitoring in de hand, schuift het Centrum twee aanbevelingen naar voren. Ten eerste: als we de deelname van mensen van buitenlandse origine aan de Belgische arbeidsmarkt willen bevorderen, is het essentieel dat alle federale en regionale beleidsactoren een diversiteitsbeleid op poten zetten – of dat beleid nog versterken. Een Koninklijk Besluit dat positieve acties toelaat moet daartoe worden goedgekeurd. Ten tweede vraagt het Centrum om via maatregelen de duurzaamheid van de Monitoring zelf te waarborgen. Haar waarde ligt...>>>

Hand in Hand betoogde onlangs in Antwerpen tegen discriminatie bij aanwerving en tewerkstelling. Parallel hiermee mailden bijna 2000 sympathisanten ons rappel met eisen voor een antiracistisch tewerkstellingsbeleid naar de lokale politieke partijen in 201 gemeenten. Een 75-tal afdelingen van diverse politieke strekkingen in meer dan 50 gemeenten reageerden overwegend positief. De concrete maatregelen om dit te realiseren variëren van partij tot partij en soms ook tussen partij-afdelingen onderling. Na de verkiezingen zal Hand in Hand dit verder opvolgen.

Een korte...>>>