Nieuwsberichten

Dit is een eerlijk boek. De auteur geeft heel wat inzicht in haar eigen ontwikkeling. Ze doet dit aan de hand van de gemeenschappelijke geschiedenis van België en Congo die dan ook nog eens samenloopt met haar familiale geschiedenis. Dit boek is ook het zoveelste voorbeeld van het ontbreken van een essentieel onderdeel van de geschiedenislessen in ons onderwijs. Hoe kan je anders verklaren dat Nsayi nog eens moet uitleggen wat het regime van Leopold II en het Belgisch koloniaal bewind in Congo en op de Congolezen heeft uitgericht. Voor wie het nog eens in detail wil lezen verwijst...>>>

Wat begon met de bezetting van de wereld eind 15e eeuw door het Westen was niet enkel een geopolitieke stap naar hegemonie over de wereld. Ook de kennisproductie en hoe we naar de wereld kijken, ons wereldbeeld is daarmee op een bepalende manier gevormd. Met Hand in Hand beseffen we dat en willen we in onze werking vooral luisteren naar de stemmen uit het Globale Zuiden of ze nu al dan niet bij ons in het Westen aanwezig zijn. We willen luisteren naar de resonanties die getuigen van andere wijsheden van niet-Westerse ervaringen. En vooral luisteren naar de stemmen van...>>>

Een campagne van Hand in Hand tegen racisme vzw 4 mei – 30 juni 2020

De periode van honderden jaren dat het Westen zowat heel de wereld koloniseerde was eveneens de periode dat de inwoners van deze gekoloniseerde wereld afgeschilderd werden als minderwaardig. Ons wereldbeeld wordt hierdoor nog steeds beïnvloed zodat we de bestaande machtsverhoudingen die structureel racisme in de hand werken, als normaal beschouwen. Dekolonisering is voor Hand in Hand tegen racisme vzw een voortdurende oefening in het in vraag stellen van dit eurocentrisch wereldbeeld...>>>

De periode van honderden jaren dat het Westen zowat heel de wereld koloniseerde was eveneens de periode dat de inwoners van deze gekoloniseerde wereld afgeschilderd werden als minderwaardig. Ons wereldbeeld wordt hierdoor nog steeds beïnvloed zodat we de bestaande machtsverhoudingen die structureel racisme in de hand werken, als normaal beschouwen. Antiracisme en dekolonisering is dan ook een voortdurende oefening in het in vraag stellen van dit eurocentrisch wereldbeeld en in het ontmantelen van deze machtsverhoudingen.

In onze nieuwe onlinecampagne “baanbre(e)k(st)ers voor...>>>

Op 17 januari organiseerde Hand in Hand een zeer druk bijgewoonde en boeiende gespreksavond over “dekoloniseren gaat over macht” in het Bos in Antwerpen. De machtsverhoudingen die door de kolonisering ingang in onze maatschappij vonden, zijn vandaag de dag nog steeds bepalend. Historica Heleen Debeuckelaere, activist Omar Ba en professor pedagogische wetenschappen Orhan Ağirdağ gingen dieper in op de impact van deze machtsverhoudingen op vier terreinen van de maatschappij: traditie, cultuur, openbare ruimte en onderwijs.

Omar Ba over dekolonisering in de publieke ruimte...>>>

De antiracistische manifestatie van 21 maart 2020 had het culminatiepunt moeten worden van een maandenlange mobilisatie. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Samen met de andere partners hebben we daarom het roer omgegooid en opgeroepen voor een digitale manifestatie op datzelfde moment.

Via een hele reeks “visuals” riepen allerlei bekende en minder bekende activisten en woordvoerders van deelnemende verenigingen op om op 21 maart via sociale media duidelijk te maken dat racisme moet stoppen. Een paar voorbeelden vind je terug in deze Campagnebrief.

Mensen konden...>>>

Edito Campagnebrief/E-zine einde maart 2020

Beste lezer(es),

De Covid-19 crisis laat ook Hand in Hand tegen racisme niet onberoerd. We hopen uiteraard dat u en al uw dierbaren gezond mogen blijven en deze crisis veilig kunnen doorstaan.

Maar we maken ons ook zorgen over de ruimere maatschappelijke ontwikkelingen. Het lijkt alsof we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en het virus geen rekening houdt met rang of stand. Op zich is dat juist maar de kans om het virus te krijgen is helaas niet gelijk verdeeld. Vluchtelingen, daklozen, kansarmen,...>>>

De impact van het coronavirus in Europa is groot. De genomen maatregelen hebben een verregaande impact op het sociale en economische leven. Deze maatregelen zouden echter niet mogen betekenen dat we onze menselijkheid verliezen. Deze dagen zien we onwaarschijnlijk veel solidariteit tussen gewone mensen. Op het niveau van de nationale en internationale politieke leiders ziet dat er echter helemaal anders uit. In plaats van de gezondheid en de rechten van kwetsbare groepen mensen voorop te stellen, worden zij juist alleen maar in nog grotere problemen gedreven. Deze politieke beslissingen...>>>

https://www.youtube.com/watch?v=BAqhHS5vobc>>>

Op dit moment voltrekt zich een humanitaire crisis aan de grenzen van de EU.

Vluchtelingen worden door verschillende partijen als politiek machtsmiddel gebruikt. Het afsluiten van de Europese grenzen (met gevaarlijke oversteken over zee als gevolg) en het terugsturen van mensen naar onder andere Libië en Turkije zijn onverantwoorde acties van de EU. Toch weigert de EU om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Steeds meer berichten bereiken ons over gevallen van buitensporig geweld, foltering en racisme door de grenspolitie, maar waarin Frontex ook een...>>>