1.1 De campagne in een notendop

Waarover gaat het?

 

In 2017 en 2018 voert Hand in Hand tegen racisme vzw een lokale campagne om ervoor te zorgen dat alle inwoners van onze steden en gemeenten als volwaardige burgers erkend worden.  Met ieder zijn/haar inbreng, van welke afkomst dan ook.

 

Uit alle onderzoeken blijkt immers dat mensen met een migratieachtergrond op dit moment niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving en te maken krijgen met discriminatie op allerlei terreinen, zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs, huisvesting, enz. Gewoon omdat ze een andere huidskleur hebben, een andere afkomst of een ander geloof. Kortom, discriminatie omwille van racisme.

 

Wat willen we bereiken?

 

Om racisme aan te paken kiest Hand in Hand voor een dubbele strategie.

Eén. We willen dit racisme bestrijden door de wetten tegen racisme en discriminatie daadwerkelijk te laten toepassen. Praktijktesten zijn hiervoor onmisbaar.

Twee. Daarnaast willen we in deze lokale campagne de houding veranderen die hiervoor verantwoordelijk is.  Welke machtsverhoudingen en ideeën zitten hier achter? Hoe kunnen we die veranderen?

 

Deze tweede strategie noemen we "dekoloniseren van geest".  Het gaat over oude koloniale denkbeelden en machtsverhoudingen uit vorige eeuwen die nog steeds - meestal onbewust - invloed hebben op de huidige samenleving.

We denken dat we het racisme maar ten gronde kunnen aanpakken als we deze ballast uit het verleden kunnen afgooien en zo ruimte vrijmaken voor een solidaire samenleving, waar alle inwoners gelijkwaardig zijn.

 

Wat doen we?

 

In deze campagne maken we dit zo concreet mogelijk. Daarom dekoloniseren we in eerste instantie de lokale samenleving en spitsen we dit toe op enkele belangrijke actieterreinen: de publieke ruimte in een stad of gemeente, scholen, bibliotheken en lokale tradities.

We doen een aantal actievoorstellen om deze te dekoloniseren, met andere woorden rekening te houden met alle inwoners, leerlingen, cliënten, deelnemers, ... met of zonder migratieachtergrond.

 

Meedoen?

 

Voel je je hierdoor aangesproken? Wil je ten gronde iets doen aan racisme en de discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond in deze samenleving?

 

Surf dan naar www.dekoloniseer.be en vind er alle info over de campagne en wat je in je eigen gemeente kan doen.

 

Of lees het dossier hieronder.

Laatst gewijzigd:
donderdag, 12 januari, 2017 - 09:05