5.2.1.2 Algemene doelstellingen

 

  • Bibliotheken presenteren de wereld zoals deze is, in al zijn diversiteit.
  • Kinder- en andere boeken en uitgaven zorgen voor rolmodellen die niet vervreemdend maar herkenbaar zijn.
  • Bibliotheken dragen bij tot de emancipatie van burgers met een brede kijk op de wereld.
  • Bibliotheken zijn gedekoloniseerd en corrigeren zichzelf als bepaalde uitgaven uitgaan van superioriteit van bepaalde volkeren of groepen.
  • De bibliotheek als sociale ruimte uitbreiden.
  • decreet Lokaal Cultuurbeleid[1]
 


[1] Volgens het decreet Lokaal Cultuurbeleid is de openbare bibliotheek "een basisvoorziening waar elke burger terechtkan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden."

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 09:56