3.2.1. Wie, waar, hoe, wanneer

 

Vrije keuze uit de vele actiemogelijkheden

In elke stad of gemeente en bij uitbreiding op elk van de deelterreinen van de campagne zal de situatie op het vlak van dekoloniseren anders zijn. Het is dan ook niet mogelijk of wenselijk om overal dezelfde lat te leggen qua resultaten of overal dezelfde actiemethodieken te laten toepassen. In de ene school of bibliotheek volstaat misschien een gesprek met de directeur of de bibliothecaris, in de andere zal het nodig zijn om maandenlang actie te voeren. Het ene gemeentebestuur staat open voor het dekoloniseren van haar openbare ruimte, het andere misschien helemaal niet.

Tegelijk zijn de mogelijkheden van lokale vrijwilligers overal verschillend. Een vrijwilliger alleen kan bijvoorbeeld wel een gesprek aanvragen met een lokale vereniging over de mogelijke aanpassing van lokale tradities maar zal niet op zijn eentje actie voeren aan een standbeeld.

Daarom wil Hand in Hand vooral een soort "paraplu"-campagne aanbieden waaronder heel veel mogelijke acties passen. Lokale vrijwilligers kunnen hieruit vrij zelf kiezen wat het best past bij de eigen lokale situatie en bij de eigen mogelijkheden. Bij de toelichting bij de afzonderlijke deelterreinen geven we daarom een uitgebreide lijst van actiemogelijkheden.

Het is ook niet nodig om in elke gemeente over alle terreinen actie te voeren, laat staan alle acties die er staan opgesomd.

 

Toch een rode draad

Om toch wat eenheid in deze verscheidenheid te krijgen, biedt Hand in Hand promomateriaal aan met als doel een zelfde beeldvorming in elke stad en op elk actieterrein.

Tegelijk bieden we via de interactieve website de kans om alle initiatieven te vermelden en onderling elkaar te inspireren. Deze kaleidoscoop zal een mooi beeld geven van een dekoloniserend Vlaanderen.

Verder wil Hand in Hand de lokale acties zoveel mogelijk ondersteunen. Omwille van beperkte tijd en middelen, willen we ons wel concentreren op de grotere (centrum)steden. Daar is de superdiverse samenleving ook het meest aanwezig.

 

Vrijwilligers met en zonder migratieachtergrond

Hand in Hand raadt wel aan om zoveel mogelijk actie te voeren in een samenwerking van mensen met en zonder migratieachtergrond.  Voor mensen met  een migratieachtergrond is racisme immers een bittere realiteit en zij zijn dan ook best geplaatst om deze aan te pakken.

Omdat de campagne vooral gericht is op het dekoloniseren van overwegend "witte" structuren, denken we wel dat het tegelijk ook nuttig is om samen te werken met bondgenoten zonder een migratieachtergrond die soms makkelijker toegang krijgen tot bepaalde machtsbastions.

 

Vorming tot actie

In samenwerking met Labo vzw voorzien we ook een vormingsluik waarin we zowel aandacht besteden aan de machtsstructuren die leiden tot racisme als aan de mogelijkheid om hiertegen actie te voeren.  Meer info bij het secretariaat van Hand in Hand.

 

Timing

De campagne start begin 2017 en loopt minstens door tot einde 2018 (na de gemeenteraadsverkiezingen).

 

Laatst gewijzigd:
donderdag, 12 januari, 2017 - 10:16