5.4.1.3. Campagnedoelstellingen

 

 

  • We maken een inventaris van straatnamen én beelden die de kolonisatie en dergelijke verheerlijken én we duiden die correct
  • Namen van straten die verwijzen naar koloniale periode worden in eerste instantie in het openbaar van duiding voorzien en eventueel hernoemd met respect voor de diverse samenstelling van de stad (kan ook een symbolische hernoeming zijn) (wel opletten voor een witwasoperatie, het koloniale verleden niet wegwissen)
  • Monumenten die verwijzen naar westerse superioriteit krijgen een informatieve tekstplaat met duiding over het monument en haar verwijzingen
  • Stadsplan maken voor Stad van de Toekomst, waarin de verschillende perspectieven aanwezig zijn
  • Of een periodieke symbolische herbenoeming van het belangrijkste plein van de stad vanuit verschillende perspectieven
  • Promotie voor de stad wordt gevoerd met tekst en beeld die recht doen aan de diverse samenstelling van de stad
  • Het beleid besteedt aandacht aan feesten van alle aanwezige levensbeschouwingen (zie ook deelterrein tradities)
  • De stad voert een actief (actiever) beleid om cultuuruitingen van andere culturen te ondersteunen en te promoten, zonder te vervallen in exotisme of in culturele stereotypen
  • Ngo’s worden bewust gemaakt van hun soms paternalistische invulling van andere culturen.
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:37