3.1. Algemene campagnedoelstellingen

 • We streven naar een toekomstgerichte campagne, die volop rekening houdt met de verschillende perspectieven van burgers met diverse achtergronden en geschiedenissen. Ze wil de huidige machtsverhoudingen aanpakken en streeft naar een betere toekomst voor alle inwoners van dit land.
 • Deze campagne moet toelaten ons te ontdoen van mythische ballast en onze geest openstellen ("free our mind") voor verrassende inzichten en mogelijkheden voor een gedeelde toekomst.

 

 • We kijken hierbij niet zozeer naar het koloniale verleden "an sich", ook al omdat er meerdere "geschiedenissen" meespelen, afhankelijk van de eigen achtergronden van de bevolkingsgroepen in onze huidige steden.
 • Het (westerse) koloniale verleden speelt in die zin mee dat het een belangrijke  verklaring is voor het (onbewuste) westerse superioriteitsgevoel en voor de ideologische goedkeuring van de huidige machtsverhoudingen.

 

 • In de campagne maken we daarom ook gebruik van zichtbare lokale tekenen van westers superioriteitsgevoel en gekoloniseerd verleden die momenteel nog steeds onze beeldvorming mee bepalen. We denken bv. aan stereotypen in schoolboeken, aan standbeelden die de kolonisatie verheerlijken, aan allerlei blinde vlekken in het aanbod van bibliotheken, scholen, voorlichtingsbeleid van gemeenten, ...

 

 • "Decolonizing of the mind" is voor ons geen vrijblijvende oefening. Het gaat erom de nefaste gevolgen van de vroegere en vooral de nog bestaande machtsverhoudingen duidelijk te maken en deze ook te wijzigen zodat gelijke kansen werkelijkheid worden.

 

 • De methodieken om dit concreet aan te pakken, vertrekken vanuit de realiteit in onze steden. In deze steden zijn groepen van mensen met en zonder migratieachtergrond mogelijk die actief kunnen participeren in deze campagne (multiperspectief, niet eurocentrisch). Daar vinden we ook vele terreinen waar we zaken kunnen laten bewegen.

 

 • Enkele voorbeelden.
  • Onze bibliotheken: bieden ze materiaal om onze blik op de wereld te verruimen? Of blijven ze nog zitten in koloniale voorstellingen van de wereld. Worden strips als "Kuifje in Congo" nog altijd zonder commentaar uitgeleend? Wordt het nog geaccepteerd dat Vrijdag een domme zwarte is bij Robinson Crusoë of wordt dit gekaderd in de koloniale tijdsgeest? Kunnen onze bibliotheken geen partner worden in het dekoloniseren van onze geesten?
  • Onze scholen: zelfde vragen. Ook hier zijn al heel wat positieve zaken gerealiseerd. Kunnen deze good practices niet in de media komen? In heel wat scholen zijn er geen meerderheden meer. Elkeen is deel van een minderheid. Zijn onze leerdoelen hierop aangepast? Zo'n diversiteit aan herkomsten en ervaringen erkennen biedt enorme kansen aan onze samenleving.
  • Onze steden zelf. Promoten die zichzelf zoals Antwerpen deed: als een homogene blanke samenleving of als een dynamische diverse stad waarin de wereld actief is? Getuigen sommige straatnamen en monumenten nog van een koloniale verheerlijking of wordt de geschiedenis nu ook verteld met oog voor de toenmalige verliezers? Worden de culturele uitingen van niet-Westerse culturen even hard ondersteund als de "Vlaamse" evenementen?
  • Zijn tradities heilig en vastgeroest? Of zien we hoe ze permanent veranderen zoals in het verleden altijd al het geval was, en zullen ze dus ook aangepast worden aan onze diverse realiteit.
   Waar vinden we sinterklaasfeesten met pieten die de pret niet bederven voor niet-blanke kinderen? Hoe zorgen we ervoor dat dierenleed een plaats krijgt in offerfeesten en andere feesten? Hoe kunnen tradities verbindend werken?.

 

 • Deze algemene campagnedoelstellingen worden verder uitgewerkt per deelterrein.  De campagne loopt minstens twee jaar, tot in het najaar van 2018 (gemeenteraadsverkiezingen). De campagne mikt vooral op de centrumsteden, maar kan ook plaatsvinden in andere gemeenten.
 • Ze wordt lokaal vooral getrokken door vrijwilligers maar wordt landelijk ondersteund door Hand in Hand. 
Laatst gewijzigd:
donderdag, 12 januari, 2017 - 10:05