5.4.2.4. Good practices

 

 

  • Nelson Mandela-brug Oostende (naamsverandering in 2014 van bestaande brug)

 

  • tentoonstelling van Atlas "welkom in mijn stad" (http://www.welkominmijnstad.be/ ).
    • Dit bestond uit panelen op de Groenplaats waar Antwerpenaren met niet-Antwerpse roots hun verhaal vertelden, of bv. hoe mensen de veranderende samenstelling van bepaalde wijken ervaren.  Heel persoonlijke en aansprekende portretten. Er waren veel verschillende profielen (muzikanten, een islamitische rechtenstudente, een café-uitbaatster, ...). De panelen waren heel toegankelijk opgesteld op de Groenplaats, en je kon zien dat mensen spontaan de panelen begonnen te lezen. Teksten waren in 3 talen, en er was een QR code zodat je het vervolg van de verhalen online kon lezen.

 

  • good practice "Witte rozen": is een Oostendse vereniging voor vrouwen en kinderen met leden met een zeer diverse culturele achtergronden ( Libanon, Irak, Marokko, Turkije, Pakistan,…). Ze willen dames uit verschillende culturen samenbrengen. Ze willen tevens focussen op de gelijkenissen tussen vrouwen en niet de verschillen. Hiervoor organiseren ze heel uiteenlopende activiteiten voor en door vrouwen.

 

  • project De Brug Over: De Brug Over is een intergenerationeel project dat als doel heeft de generatiekloof tussen jongeren en actieve senioren te verkleinen. Om de vooroordelen tussen de verschillende generaties te verminderen willen we, als sociaal cultureel werkers, op deze manier bijdragen aan een aangename kennismaking tussen deze doelgroepen. 
    • De uitgangspunten om dit project te lanceren  zijn de actuele thema’s vergrijzing, jongeren in de stedelijke omgeving en de generatiekloof. We willen dat iedereen met elkaar kan samenleven, dus geven we jongeren en ouderen de kans zichzelf te ontplooien met eenzelfde doel.
    • Het betreft eveneens een doelgroepoverschrijdende culturele aanpak met als opzet het bespreekbaar maken van maatschappelijk moeilijke thema's. Het is een project dat anderen reeds inspireerde en/of helemaal meegaat in de tijdsgeest van digital storytelling zoals bvb 'Stemmen uit de stad' van Stampmedia en 'GenerationM' (VRT op FB).
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:46