5.1.4. Andere actietips en aandachtspunten

 

1° Probeer je actiedoelen zo SMART mogelijk te definiëren.

S = specifiek (het doel is éénduidig en duidelijk)

M = meetbaar (hoe ga je meten dat je doel bereikt is?)

A = Attainable (bereikbaar: dit doel is realistisch )

R = relevant (dit doel is een stap in de goede richting)

T = tijdgebonden (wanneer kan het doel bereikt worden?)

 

2° Vergaderen

 

 • Is de vergadering nodig? (moet er een beslissing worden genomen?)
 • Zorg voor een duidelijk doel
 • Nodig de juiste deelnemers uit
 • Stel vooraf een agenda op en stuur deze door
 • Wees inhoudelijk voorbereid
 • Hou de timing in de gaten (weet vooraf ongeveer hoe lang voor elk agendapunt)
 • Zorg voor een goede voorzitter-gespreksleider die werkt naar beslissingen
 • Zorg voor een goede notulist en verslag met de genomen beslissingen en taakverdeling
 • Sluit de vergadering positief af
 • Zie ook https://www.planidoo.be/help/5_do_s_en_5_don_ts_bij_vergaderen

 

 3° Financies

 

 

 

4° Taakverdeling

 

 • zorg voor taakverdeling bij elke stap
 • voorbeelden:
 • wie leest documenten en geeft volgende vergadering samenvatting?
 • wie neemt contact met regelmatige bezoekers van bibliotheek en vraagt meer uitleg en eventueel samenwerking?

 

5° Promotie en impact

 

 • Maak communicatieplan
 • zie www.dekoloniseer.be voor promo- en actiemateriaal
 • Hoe meer de rode draad van de campagne overal opduikt, hoe meer impact de actie krijgt (zie www.dekoloniseer.be voor campagne-hashtags voor twitter en facebook)
 • wie zorgt voor promotie?
 • Lokale pers, Kif Kif, De Wereld Morgen, ...
 • Website Hand in Hand, twitter, facebook

 

 

6° Evaluatie

 

 • Evalueer na elke stap
 • Waren de SMART-indicatoren correct?
 • Zijn de doelstellingen behaald?
 • Wat heeft de actie positief beïnvloed?
 • Wat heeft de actie negatief beïnvloed?
 • Wat hebben we geleerd?
 • Is ons uiteindelijk doel dichterbij gebracht?
Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 09:39