5.3.1.2 Algemene doelstellingen

 

 • Lerarenopleiding

  • Ons onderwijs moet zich meer afstemmen op de aanwezige diversiteit in onze samenleving. De lerarenopleiding moet meer mensen met diverse afkomst aantrekken zodat a.s.a.p. het lerarenkorps diverser wordt en multiculturele rolmodellen aangeboden worden aan de leerlingen
  • Aangepaste lerarenopleiding met oog voor diversiteit (skolo.org)
  • Persoonlijkheidsvorming van de leerkrachten; houding leerkrachten! -> gezonde nieuwsgierige kijk, open, liefdevol, welbevinden van elk kind.
  • Lerarenopleiding: vertrouwen in studenten, ook vertrouwen in leerlingen
  • Leerkracht kritisch leren kijken naar methode. Bijv. hulpverlening -> bevoogdende, "goede bedoelingen" -> geloven niet in kracht van individuen zelf
  • Meer pedagogiek in alle opleidingen
  • Meer zelfkritiek en zelfreflectie is nodig. "To go behind the confrontation" = eerst zelfkritisch etc.
  • Leerkrachten kennen de realiteit van hun studenten vaak niet.
  • Diversiteit als competentie
  • Leerkrachten -> verplichte stage laten lopen in grote steden
  • Lerarenopleiding  -> moet meer mensen met diverse afkomst aantrekken
  • Houding leerkracht: opletten voor stereotypen..., écht luisteren en waarderen
  • Leerkrachten bewustmaken van hun kijk op de deontologische code

 

 • Omkadering leerkrachten

Niet enkel lerarenopleiding  (want moeilijk als je als leerkracht in een team komt). Ook pedagogische begeleidingsdiensten zijn hier belangrijke partner in!

 

 • Dialoog

  • Concept: nieuwe autoriteit
  • Actieve, participerende rol van de leerlingen (leerkracht niet als persoon die kennis overbrengt, maar het proces bij leerlingen coacht en stimuleert)
  • Meer overleg tussen docenten, proffen, realiteit, leerlingen

 

 • Onderwijs MOET functie van sociale hefboom blijven hebben

 

 • Betrekken ouders

  • Vertrekken van de rijkdom van de ouders, iedereen heeft rijkdom (<-> visie van leerkrachten: "ja, maar die ouders spreken niet eens de taal")
  • Leefwereld van de ouders van de leerlingen leren kennen! (moeilijk in secundair onderwijs (pubers)); leren waarderen, zo worden ook de kids meer gewaardeerd; ouders die niet naar school komen: altijd als het slecht is, blijft liever thuis....
  • Ouders uitnodigen, echt nieuwsgierig zijn en verhalen willen horen als school ( = ook vaak confronterend)

 

 • Hoe naar meer diversiteit?

  • Gevaar van één culturele dag of projectweek en dan stopt het ... Geen projectdag, maar proces.
  • Hoe diversiteitscompetentie invullen? Gevaar van toch andere culturen te benaderen, te leren kennen, vanuit eurocentrisch perspectief .   = belangrijke vraag om ons te stellen
  • Mensen met andere etnische origine laten meedraaien in scholen. IN het schoolgebeuren, mensen krijgen een functie.

 

 • Thuistaal is belangrijk (zie ook Taal, onderwijs en de samenleving van Jan Blommaert en Piet Van Avermaet). Meertaligheid is een TROEF.

 

 • Geen eurocentrisch onderwijs met een vertekend beeld van de geschiedenis

  • Uitgeverijen maken aangepaste handboeken (http://www.skolo.org/spip.php?article1851)
  • Originele namen gebruiken van rivieren, bergen, volkeren, ...
  • Geschiedenis van volkeren begint niet met de komst van kolonisatoren
  • Alle levensbeschouwingen moeten hun plaats krijgen
  • Koloniale geschiedenis contextualiseren (geen verzwijging van kolonisatie/verleden )
  • Koloniale geschiedenis/propaganda + opbouw van racisme moet aangeleerd worden. Vaak helpt kennis van deze mechanismen bij de bewustmaking ervan (-> ook in de geschiedenislessen)

 

 • Racisme en discriminatie van lerarencorps wordt niet getolereerd. 

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:18