5.3.1.3. Campagnedoelstellingen

 

 

  • De lokale school zorgt voor zichtbaarheid van alle aanwezige levensbeschouwingen
  • De lokale school biedt haar leerlingen educatieve uitstappen aan waarin het westers superioriteitsgevoel ter discussie wordt gesteld. We willen bewustmaking bevorderen, niet anti-westers worden.
  • De lokale school screent haar handboeken op aan/afwezigheid van westers superioriteitsgevoel (hedendaagse machtsverhoudingen)
  • De lokale school voert een actief beleid om bestaande goed practices van andere scholen in overweging te nemen
  • De lokale school toont haar waardering voor alle aanwezige culturen.
  • De lokale school zorgt ervoor dat leerlingen erkend worden in hun levensbeschouwing en dat haar evenementen niet vervreemdend of beledigend werken.
  • De lokale school bevestigt in haar praktijk dat de thuistaal van de leerlingen belangrijk is voor de taalontwikkeling en identiteitsvorming van de leerlingen.
  • De lokale school voert een aangepast beleid tegenover racisme en discriminatie in het kader van campagnes tegen pesten.
  • De lokale school ontwikkelt een proces waardoor meer ouders met migratie-achtergrond betrokken worden bij de school.
  • Lokale OverlegPlatformen (LOP) maken deel uit van bovenstaande doelstellingen (http://www.lop.be/LOP/default.asp)

 

Laatst gewijzigd:
vrijdag, 13 januari, 2017 - 10:19